Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Kala, J. and Matoušek, J. : Duration Modelling in Czech TTS System using Classification and Regression Trees . Proceedings of Czech - German Workshop on Speech Processing, p. 154-159, Institute of Photonics and Electronics AS CR, Prague, 2007.

Abstrakt

This paper describes improved segmental duration modelling in concatenative Czech text-to-speech (TTS) system ARTIC. We are working on increasing naturalness of the produced synthesized speech and one of the main research domains we are focused on is prosody. Segmental duration belongs to basic prosody features and has been previously solved in ARTIC by simple rule-based approach. The work presented in this paper presents the first solution to this problem using phoneme duration estimator based on Classification and Regression Tree (CART) approach.

Abstrakt v češtině

Článek se zabývá modelování trvání v úloze syntézy řeči z textu v systému ARTIC. Problematika odhadu délky segmentů je řešena pomocí přísutpu založeného na klasifikačních a regresních stromech (CART).

Detail publikace

Název: Duration Modelling in Czech TTS System using Classification and Regression Trees
Autor: Kala, J. ; Matoušek, J.
Název - česky: Korpusově orientovaná redukce inventáře řečových jednotek v TTS ARTIC s dynamickým výběrem jednotek
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 19.9.2007
Rok vydání: 2007
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název knihy: Proceedings of Czech - German Workshop on Speech Processing
Strana: 154 - 159
ISBN: 978-80-86269-00-9
Nakladatel: Institute of Photonics and Electronics AS CR
Místo vydání: Prague
Datum: 19.9.2007 - 21.9.2007
/ 2008-05-13 08:16:04 /

Klíčová slova

prozodie, převod textu na řeč, TTS, syntéza, řeč, trvání, modelování trvání

Klíčová slova v češtině

prosody, text-to-speech, TTS, synthesis, speech, duration, duration modeling

BibTeX

@INPROCEEDINGS{KalaJ_2007_DurationModellingin,
 author = {Kala, J. and Matou\v{s}ek, J.},
 title = {Duration Modelling in Czech TTS System using Classification and Regression Trees},
 year = {2007},
 publisher = {Institute of Photonics and Electronics AS CR},
 address = {Prague},
 pages = {154-159},
 booktitle = {Proceedings of Czech - German Workshop on Speech Processing},
 ISBN = {978-80-86269-00-9},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/KalaJ_2007_DurationModellingin},
}