Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Kanis, J. and Müller, L. : Using the lemmatization technique for phonetic transcription in text-to-speech system . Lecture Notes in Artificial Intelligence, 3206, p. 355-361, Springer, Berlin, 2004.

PDF ke stažení

PDF

Abstrakt

This paper deals with a lemmatization technique and its using for phonetic transcription of exceptional words. The lemmatizer is based on language morphology and uses a lexicon of basic word forms and a set of inversion derivation rules to acquire lemmatization rules, which are essential for finding word bases. The lemmatization algorithm and its necessary modifications for transcription of exceptional words are described. The main goal of the designed system is to save computer memory for exceptional lexicon storing. The experimental results showed that it is possible to save from 18.3 % (English) to 98.4 % (Finnish) of the full lexicon size. Hence, the described technique can be applied with advantage for high inflectional and agglutinative languages.

Abstrakt v češtině

Tento článek se zabývá technikou lemmatizace a jejím využitím pro fonetickou transkripci slov, jež jsou výjimkami z pravidelné fonetické transkripce. Lemmatizátor je založen na morfologii jazyka a používá slovník základních tvarů a množinu inverzních derivačních pravidel k nalezení lemmatizačních pravidel, která jsou nezbytná pro hledání základních tvarů slov. Dále je v článku popsán algoritmus lemmatizace a jeho nutné modifikace pro zajištění fonetické transkripce výjimek. Hlavním cílem navrženého systému je úspora paměti při uložení slovníku výjimek. Výsledky experimentů ukazují, že lze uspořit 18,3 % (Angličtina) až 98,4 % (Finština) velikosti plného slovníku výjimek. Navržená technika tedy může být s výhodou použita pro vysoce flexivní a aglutinační jazyky.

Detail publikace

Název: Using the lemmatization technique for phonetic transcription in text-to-speech system
Autor: Kanis, J. ; Müller, L.
Název - česky: Využití techniky lemmatizace pro fonetickou transkripci v text-to-speech systému
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 8.9.2004
Rok vydání: 2004
Typ publikace: Článek z časopisu
Název časopisu / knihy: Lecture Notes in Artificial Intelligence
Svazek: 3206
Strana: 355 - 361
ISBN: 0302-9743
Nakladatel: Springer
Místo vydání: Berlin
Datum: 8.9.2004 - 11.9.2004
/ 2012-05-25 14:31:15 /

Klíčová slova

lemmatization, phonetic transcription, exceptions from letter to sound conversion

Klíčová slova v češtině

lemmatizace, fonetická transkripce, výjimky z fonetické transkripce

BibTeX

@ARTICLE{KanisJ_2004_Usingthe_1,
 author = {Kanis, J. and M\"{u}ller, L.},
 title = {Using the lemmatization technique for phonetic transcription in text-to-speech system},
 year = {2004},
 publisher = {Springer},
 journal = {Lecture Notes in Artificial Intelligence},
 address = {Berlin},
 pages = {355-361},
 series = {3206},
 ISBN = {0302-9743},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/KanisJ_2004_Usingthe_1},
}