Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Kanis, J. and Zahradil, J. and Jurčíček, F. and Müller, L. : Czech-sign speech corpus for semantic based machine translation . Lecture Notes in Artificial Intelligence, Lecture notes in artificial intelligence. 0302-9743 ; 4188, 4188, p. 613-620, Springer , Berlin, 2006.

PDF ke stažení

PDF

Abstrakt

This paper describes progress in a development of the human-human dialogue corpus for machine translation of spoken language. We have chosen a semantically annotated corpus of phone calls to a train timetable information center. The phone calls consist of inquiries regarding their train traveler plans. Corpus dialogue act tags incorporate abstract semantic meaning. We have enriched a part of the corpus with Sign Speech translation and we have proposed methods how to do automatic machine translation from Czech to Sign Speech using semantic annotation contained in the corpus.

Abstrakt v češtině

Tento článek popisuje postup vytváření dialogového korpusu člověk-člověk pro automatický překlad mluvené řeči. Zvolili jsme sémanticky anotovaný korpus telefonních hovorů z nádražního informačního centra. Telefonní hovory se týkají cestovních plánů volajících. Použité dialogové tagy zahrnují abstraktní sémantický význam. Část tohoto korpusu jsme obohatili přidáním překladu do znakové řeči. Také jsme navrhli metody pro automatický překlad z češtiny do znakové řeči, které využívají sémantickou anotaci obsaženou v korpusu.

Detail publikace

Název: Czech-sign speech corpus for semantic based machine translation
Autor: Kanis, J. ; Zahradil, J. ; Jurčíček, F. ; Müller, L.
Název - česky: Česko-znaková řeč korpus pro semanticky orientovaný strojový překlad
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 11.9.2006
Rok vydání: 2006
Typ publikace: Článek z časopisu
Název časopisu / knihy: Lecture Notes in Artificial Intelligence
Edice: Lecture notes in artificial intelligence. 0302-9743 ; 4188
Svazek: 4188
Strana: 613 - 620
ISBN: 0302-9743
Nakladatel: Springer
Místo vydání: Berlin
Datum: 11.9.2006 - 15.9.2006
/ 2012-05-25 14:29:57 /

Klíčová slova

sign speech, machine translation, dialogue act tagging

Klíčová slova v češtině

znaková řeč, automatický překlad, značkování dialogových aktů

BibTeX

@ARTICLE{KanisJ_2006_Czech-signspeech,
 author = {Kanis, J. and Zahradil, J. and Jur\v{c}\'{i}\v{c}ek, F. and M\"{u}ller, L.},
 title = {Czech-sign speech corpus for semantic based machine translation},
 year = {2006},
 publisher = {Springer },
 journal = {Lecture Notes in Artificial Intelligence},
 address = {Berlin},
 pages = {613-620},
 series = {4188},
 ISBN = {0302-9743},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/KanisJ_2006_Czech-signspeech},
}