Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Kanis Jakub and Krňoul Zdeněk : Interactive HamNoSys Notation Editor for Signed Speech Annotation . p. 88-93, ELRA, 2008.

PDF ke stažení

PDF

Abstrakt

This paper discusses the practice with an annotation of signs of signed speech and the creation of a domain-specific lexicon. The domain-specific lexicon is primarily proposed for an automatic signed speech synthesizer. The symbolic notation system based on HamNoSys notation has been adopted as a perspective solution for this purpose. We have developed two interactive editors: SignEditor and SLAPE which allow to create and to expand the lexicon. The first one is intended for the direct insertion of notation symbols and the second one is for more intuitive notation trough a graphical interface. The sign notations in both editors can be immediately converted into the avatar animation which is shown in the 3D space. At present, our lexicon contains more than 300 signs. This initial lexicon is targeted to the domain of information systems for train connections.

Abstrakt v češtině

Tento článek se zábývá zkušenostmi s anotací znaků znakované řeči a tvorbou doménově specifických slovníků. Tyto slovníky jsou primárně určeny pro použití v systému automatické syntézy znakované řeči. Notační systém založený na HamNoSys notaci byl zvolen jako perspektivní řešení pro tento účel. Byly vytvořeny dva interaktivní editory: SignEditor a SLAPE, které lze použít pro vytváření a editaci slovníků. První je určen pro přímý zápis notačních symbolů, druhý pak pro intuitivnější notaci pomocí grafického rozhraní. Oba editory pak nabízí bezprostřední převod vytvořené notace znaku na 3D animaci avatara. Náš první slovník je z oblasti nádražních informačních systémů a obsahuje v současnosti více než 300 znaků.

Detail publikace

Název: Interactive HamNoSys Notation Editor for Signed Speech Annotation
Autor: Kanis Jakub ; Krňoul Zdeněk
Název - česky: Interaktivní editor HamNoSys notace pro anotaci znakované řeči
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 1.6.2008
Rok vydání: 2008
Typ publikace: Stať ve sborníku
Strana: 88 - 93
ISBN: 2-9517408-4-0
Nakladatel: ELRA
2008-10-14 13:45:18 / 2008-10-14 13:46:44 /

Klíčová slova

HamNoSys editor, signed speech

Klíčová slova v češtině

HamNoSys editor, znakovaná řeč

BibTeX

@INPROCEEDINGS{KanisJakub_2008_InteractiveHamNoSys,
 author = {Kanis Jakub and Kr\v{n}oul Zden\v{e}k},
 title = {Interactive HamNoSys Notation Editor for Signed Speech Annotation},
 year = {2008},
 publisher = {ELRA},
 pages = {88-93},
 ISBN = {2-9517408-4-0},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/KanisJakub_2008_InteractiveHamNoSys},
}