Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Kanis Jakub and Müller Luděk : Advances in Czech - Signed Speech Translation . Lecture Notes in Computer Science, vol. 5729, p. 48-55, Springer, 2009.

PDF ke stažení

PDF

Abstrakt

This article describes advances in Czech - Signed Speech translation. A method using a new criterion based on minimal loss principle for log-linear model phrase extraction was introduced and it was evaluated against two another criteria. The performance of phrase table extracted with introduced method was compared with performance of two another phrase tables (manually and automatically extracted). A new criterion for semantic agreement evaluation of translations was introduced too.

Abstrakt v češtině

Tento článek popisuje pokroky v překladu mezi češtinou a znakovanou řečí. Byla představena nová metoda pro log-lineární výběr frází založená na principu minimální ztráty a bylo provedeno srovnání s dvěma dalšími kritérii. Výkon frázové tabulky získané popsanou metodou byl dále porovnán s dvěma dalšími frázovými tabulkami (ručně a automaticky vybranými). Také bylo představeno nové kritérium pro evaluaci sémantické shody mezi překlady.

Detail publikace

Název: Advances in Czech - Signed Speech Translation
Autor: Kanis Jakub ; Müller Luděk
Název - česky: Pokroky v překladu mezi češtinou a znakovanou řečí
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 1.1.2009
Rok vydání: 2009
Typ publikace: Článek z časopisu
Svazek: Lecture Notes in Computer Science
Číslo vydání: 5729
Strana: 48 - 55
ISSN: 0302-9743
Nakladatel: Springer
/ 2012-05-25 14:29:03 /

Klíčová slova

machine translation, signed speech, phrase extraction

Klíčová slova v češtině

strojový překlad, znakovaná řeč, výběr frází

BibTeX

@INPROCEEDINGS{KanisJakub_2009_AdvancesinCzech,
 author = {Kanis Jakub and M\"{u}ller Lud\v{e}k},
 title = {Advances in Czech - Signed Speech Translation},
 year = {2009},
 publisher = {Springer},
 volume = {5729},
 pages = {48-55},
 series = {Lecture Notes in Computer Science},
 ISSN = {0302-9743},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/KanisJakub_2009_AdvancesinCzech},
}