Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Karpov Alexey and Ronzhin Andrey and Lobanov Boris and Tsirulnik Liliya and Železný Miloš : Development of Bi-modal System of Audio-Visual Recognition of Russian Speech . Programmirujemyje infokommunikacionnyje technologii, p. 58-61, Radiotechnika, 2008.

Další informace


Dostupnost

Abstrakt

Presdtavlena bimodalnaja sistema audiovizualnogo raspoznavanija russkoj reči

Abstrakt v češtině

Tento článek prezentuje bimodální systém audiovizuálního rozpoznávání řeči pro ruštinu. Systém používá soudobé technologie pro zpracování akustického signálu a metody počítačového vidění pro automatické odezírání ze rtů. Fúze vizuální a akustické modality umožňuje zvýšení robustnosti systému na šum a přesnost automatického rozpoznávání řeči. Přístupy brzké a pozdní fúze modalit, sběr a zpracování multimodálního řečového korpusu a experimentální podmínky jsou popsány. V experimentech s bimodálním systémem bylo ukázáno, že úspěšnost rozpoznávání slov je o 2% vyšší než pro unimodální systém, založený pouze na akustické řeči.

Detail publikace

Název: Development of Bi-modal System of Audio-Visual Recognition of Russian Speech
Autor: Karpov Alexey ; Ronzhin Andrey ; Lobanov Boris ; Tsirulnik Liliya ; Železný Miloš
Název - česky: Vývoj bimodálního systému audiovizuálního rozpoznávání ruské řeči
Jazyk publikace:
Rok vydání: 2008
Typ publikace: Článek z časopisu
Název časopisu / knihy: Programmirujemyje infokommunikacionnyje technologii
Strana: 58 - 61
ISBN: 978-5-88070-203-9
Nakladatel: Radiotechnika
Datum: 29.10.2008
2011-03-15 16:21:31 / 2011-03-15 16:21:31 / 1

Klíčová slova

audio-visual speech recognition, bi-modal speech processing, Russian language

Klíčová slova v češtině

audiovizuální rozoznávání řeči, bimodální zpracování řeči, ruština

BibTeX

@ARTICLE{KarpovAlexey_2008_Developmentof,
 author = {Karpov Alexey and Ronzhin Andrey and Lobanov Boris and Tsirulnik Liliya and \v{Z}elezn\'{y} Milo\v{s}},
 title = {Development of Bi-modal System of Audio-Visual Recognition of Russian Speech},
 year = {2008},
 publisher = {Radiotechnika},
 journal = {Programmirujemyje infokommunikacionnyje technologii},
 pages = {58-61},
 ISBN = {978-5-88070-203-9},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/KarpovAlexey_2008_Developmentof},
}