Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Kolář, J. and Shriberg, E. and Liu, Y. : On speaker-specific prosodic models for automatic dialog act segmentation of multi-party meetings . Interspeech, vol. 1, p. 2014-2017, ISCA, Bonn, 2006.

PDF ke stažení

PDF

Abstrakt

We explore speaker-specific prosodic modeling for dialog act segmentation of speech from the ICSI Meeting Corpus. We ask whether features beyond pauses help individual speakers, and whether some speakers benefit from prosody models trained on only their speech. We find positive results for both questions, although the second is more complex. Feature analysis reveals that duration is the most used feature type, followed by pause and pitch features. Results also suggest a difference between native and nonnative speakers in feature usage patterns. We conclude that features beyond pauses are useful for dialog act segmentation in natural conversation, and that for some speakers, speaker-specific training yields further gains.

Abstrakt v češtině

Tento článek zkoumá prozodické modely specifické pro jednotlivé řečníky, které jsou používány pro automatickou segmentaci řeči z ICSI meetings korpusu na dialogové akty. Zkoumáme, zda-li je výhodné trénovat tyto modely pouze na řeči konkrétního řečníka.

Detail publikace

Název: On speaker-specific prosodic models for automatic dialog act segmentation of multi-party meetings
Autor: Kolář, J. ; Shriberg, E. ; Liu, Y.
Název - česky: O prozodických modelech specifických pro jednotlivé řečníky pro automatickou segmentaci vícestranných mítinků na dialogové akty
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 17.9.2006
Rok vydání: 2006
Typ publikace: Článek z časopisu
Název časopisu / knihy: Interspeech
Číslo vydání: 1
Strana: 2014 - 2017
ISBN: 1990-9772
ISSN: 1990-9772
Nakladatel: ISCA
Místo vydání: Bonn
Datum: 17.9.2006 - 21.9.2006
/ 2008-04-18 14:26:52 /

Klíčová slova

automatic speech understanding, prosody, multiparty meetings, dialog acts

Klíčová slova v češtině

automatické porozumění řeči, prozódie, dialogové akty, mítinky

BibTeX

@ARTICLE{KolarJ_2006_Onspeaker-specific,
 author = {Kol\'{a}\v{r}, J. and Shriberg, E. and Liu, Y.},
 title = {On speaker-specific prosodic models for automatic dialog act segmentation of multi-party meetings},
 year = {2006},
 publisher = {ISCA},
 journal = {Interspeech},
 address = {Bonn},
 volume = {1},
 pages = {2014-2017},
 ISBN = {1990-9772},
 ISSN = {1990-9772},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/KolarJ_2006_Onspeaker-specific},
}