Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Kovářová, J. and Dupal, J. and Schlegel, M. : Active damping of plate structures . Dynamics of machines 2006 = Dynamika strojů 2006, p. 41-46, Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague, 2006.

Abstrakt

The paper describes two approaches to problem of active damping of vibrations of plate structures. First one uses standard LTI mathematical model of system and state feedback with state observer designed by the pole placement or LQ optimization. The second one is based on experimental identification of the first modal shape and design dynamic compensator. Both methods are confronted in regard of quality and robustness of the control law.

Abstrakt v češtině

Článek popisuje dva přístupy k problému aktivního tlumení vibrací plošných konstrukcí.První přístup využívá standardního LTI matematického modelu systému a stavové zpětné vazby s rekonstruktorem stavu navrženými metodou přiřazení pólů a lineárního kvadratického regulátoru. Druhý je založen na experimentální identifikaci prvního tvaru kmitu a návrhu dynamického kompenzátoru. Obě metody jsou porovnány s ohledem na kvalitu a robustnost řízení.

Detail publikace

Název: Active damping of plate structures
Autor: Kovářová, J. ; Dupal, J. ; Schlegel, M.
Název - česky: Aktivní tlumení vibrací plošných konstrukcí
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 7.2.2006
Rok vydání: 2006
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: Dynamics of machines 2006 = Dynamika strojů 2006
Strana: 41 - 46
ISBN: 80-85918-97-8
Nakladatel: Academy of Sciences of the Czech Republic
Místo vydání: Prague
Datum: 7.2.2006 - 8.2.2006
/ /

Klíčová slova

active damping, vibration control, pole placement problem, linear quadratic controller, SC2FA

Klíčová slova v češtině

aktivní tlumení, potlačení vibrací, metoda přiřazení pólů, lineární kvadratický, SC2FA

BibTeX

@INPROCEEDINGS{KovarovaJ_2006_Activedampingof,
 author = {Kov\'{a}\v{r}ov\'{a}, J. and Dupal, J. and Schlegel, M.},
 title = {Active damping of plate structures},
 year = {2006},
 publisher = {Academy of Sciences of the Czech Republic},
 journal = {Dynamics of machines 2006 = Dynamika stroj\r{u} 2006},
 address = {Prague},
 pages = {41-46},
 ISBN = {80-85918-97-8},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/KovarovaJ_2006_Activedampingof},
}