Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Kovářová, J. and Schlegel, M. and Dupal, J. : Robustness analysis for active damping compensators . Computational mechanics 2006, p. 287-294, University of West Bohemia, Pilsen, 2006.

Abstrakt

The paper deals with the problem of active damping of a rectangular plate with one force actuator and one position sensor by dynamic compensator. The compensator is designed by incomplete pole assignment or LQR (linear quadratic regulator) method. The paper addresses the problem of robustness of the compensator by frequency domain method based on the unstructured uncertainty of the model of the plate.

Abstrakt v češtině

Článek se zabývá aktivním tlumením obdélníkové desky pomocí dynamické zpětné vazby za užití jednoho senzoru a jednoho akčního členu. Regulátor je navržen metodou neúplného přiřazení pólů a lineárním kvadratickým regulátorem. Problém robustnosti regulace desky je řešen ve frekvenční oblasti metodou nestrukturované neurčitosti desky.

Detail publikace

Název: Robustness analysis for active damping compensators
Autor: Kovářová, J. ; Schlegel, M. ; Dupal, J.
Název - česky: Analýza robustnosti regulátoru navrženého dynamickou zpětnou vazbou
Jazyk publikace: česky
Datum vydání: 6.11.2006
Rok vydání: 2006
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: Computational mechanics 2006
Strana: 287 - 294
ISBN: 80-7043-477-5
Nakladatel: University of West Bohemia
Místo vydání: Pilsen
Datum: 6.11.2006 - 8.11.2006
/ /

Klíčová slova

active damping, rectangular plate, robustness, unstructured uncertainty

Klíčová slova v češtině

aktivní tlumení, obdélníková deska, robustnost, nestrukturální neurčitost

BibTeX

@INPROCEEDINGS{KovarovaJ_2006_Robustnessanalysis,
 author = {Kov\'{a}\v{r}ov\'{a}, J. and Schlegel, M. and Dupal, J.},
 title = {Robustness analysis for active damping compensators},
 year = {2006},
 publisher = {University of West Bohemia},
 journal = {Computational mechanics 2006},
 address = {Pilsen},
 pages = {287-294},
 ISBN = {80-7043-477-5},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/KovarovaJ_2006_Robustnessanalysis},
}