Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Kovářová, J. and Dupal, J. and Schlegel, M. : Vibration control of rectangular plate . Process control 2006, p. 1-16, University of Pardubice, Pardubice, 2006.

Abstrakt

The paper describes two approaches to problem of active damping of vibrations of plate structures. First one uses standard LTI mathematical model of system and state feedback with state observer designed by the pole placement or LQ optimization. The second one is based on experimental identification of the first modal shape and design dynamic compensator. Both methods are confronted in regard of quality and robustness of the control law.

Abstrakt v češtině

Článek popisuje dva přístupy k problému aktivního tlumení vibrací plošných konstrukcí. První přístup využívá standardního LTI (lineárního časově nezávislého) matematického modelu systému a stavové zpětné vazby s rekonstruktorem stavu navrženými metodou přiřazení pólů a lineárního kvadratického regulátoru. Druhý je založen na experimentální identifikaci prvního tvaru kmitu a návrhu dynamického kompenzátoru. Obě metody jsou porovnány s ohledem na kvalitu a robustnost řízení.

Detail publikace

Název: Vibration control of rectangular plate
Autor: Kovářová, J. ; Dupal, J. ; Schlegel, M.
Název - česky: Řízení vibrací plošných konstrukcí
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 13.6.2006
Rok vydání: 2006
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: Process control 2006
Strana: 1 - 16
ISBN: 80-7194-860-8
Nakladatel: University of Pardubice
Místo vydání: Pardubice
Datum: 13.6.2006 - 16.6.2006
/ /

Klíčová slova

active damping, vibration control, pole placement problem, linear quadratic optimization

Klíčová slova v češtině

aktivní tlumení, potlačení vibrací, metoda přiřazení pólů, lineární kvadratický

BibTeX

@INPROCEEDINGS{KovarovaJ_2006_Vibrationcontrolof,
 author = {Kov\'{a}\v{r}ov\'{a}, J. and Dupal, J. and Schlegel, M.},
 title = {Vibration control of rectangular plate},
 year = {2006},
 publisher = {University of Pardubice},
 journal = {Process control 2006},
 address = {Pardubice},
 pages = {1-16},
 ISBN = {80-7194-860-8},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/KovarovaJ_2006_Vibrationcontrolof},
}