Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Kovářová, J. and Dupal, J. and Schlegel, M. : Metodický postup řízení vibrací aplikovaný na řízení vibrací nosníku vetknutého . p. 47, Západočeská univerzita, Plzeň, 2007.

Abstrakt

Publikace se zabývá návrhem spojitého matematického modelu vetknutého nosníku, problémem umístění senzoru a akčního členu a dvěma přístupy řízení vibrací. První přístup využívá lineární časově nezávislý stavový model systému se stavovou zpětnou vazbou a rekonstruktorem, které jsou navrženy pomocí metody přiřazení pólů (je použita modifikace této metody – neúplně přiřazení pólů). Druhý přístup je založen na experimentální identifikaci prvního tvaru kmitu a návrhu dynamického kompenzátoru. Obě metody jsou aplikovány na experiment a experimentální výsledky jsou porovnány. V publikaci diskutována také robustnosti řízení.

Abstrakt v češtině

Publikace se zabývá návrhem spojitého matematického modelu vetknutého nosníku, problémem umístění senzoru a akčního členu a dvěma přístupy řízení vibrací. První přístup využívá lineární časově nezávislý stavový model systému se stavovou zpětnou vazbou a rekonstruktorem, které jsou navrženy pomocí metody přiřazení pólů (je použita modifikace této metody – neúplně přiřazení pólů). Druhý přístup je založen na experimentální identifikaci prvního tvaru kmitu a návrhu dynamického kompenzátoru. Obě metody jsou aplikovány na experiment a experimentální výsledky jsou porovnány. V publikaci diskutována také robustnosti řízení.

Detail publikace

Název: Metodický postup řízení vibrací aplikovaný na řízení vibrací nosníku vetknutého
Autor: Kovářová, J. ; Dupal, J. ; Schlegel, M.
Název - česky: Metodický postup řízení vibrací aplikovaný na řízení vibrací nosníku vetknutého
Jazyk publikace: česky
Datum vydání: 1.1.2007
Rok vydání: 2007
Typ publikace: Učební text, skripta, výukový program, příručka
Strana: 47
ISBN: 978-80-7043-559-5
Nakladatel: Západočeská univerzita
Místo vydání: Plzeň
/ /

Klíčová slova

cantilever beam, vibration control, pole placement, robustness

Klíčová slova v češtině

vetknutý nosník, řízení vibrací, přiřazení pólů, robustnost

BibTeX

@MISC{KovarovaJ_2007_Metodickypostup,
 author = {Kov\'{a}\v{r}ov\'{a}, J. and Dupal, J. and Schlegel, M.},
 title = {Metodick\'{y} postup \v{r}\'{i}zen\'{i} vibrac\'{i} aplikovan\'{y} na \v{r}\'{i}zen\'{i} vibrac\'{i} nosn\'{i}ku vetknut\'{e}ho},
 year = {2007},
 publisher = {Z\'{a}pado\v{c}esk\'{a} univerzita},
 address = {Plze\v{n}},
 pages = {47},
 ISBN = {978-80-7043-559-5},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/KovarovaJ_2007_Metodickypostup},
}