Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Kovářová, J. and Schlegel, M. and Dupal, J. : Vibration Control of Cantilever Beam . Journal of Vibroengineering, 9, vol. 2, p. 45-48, 2007.

Abstrakt

The paper describes two approaches to problem of active damping of vibrations of cantilever beam. First one uses standard LTI (linear time invariant) mathematical model of the system and state feedback with the state observer designed by pole placement method. The incomplete pole assignment method is used instead of the standard full assignment. The second one is based on experimental identification of the first mode shape and design dynamic compensator. Experimental results of both methods are compared. The problem of robustness of the compensator by frequency domain method based on the unstructured uncertainty of the model is also addressed.

Abstrakt v češtině

Článek popisuje dva přístupy k problému aktivního tlumení vibrací vetknutého nosníku. Prní využívá standartní lineární časově nezávislého matematického modelu systému a zpětné vazby s rekonstrukcí stavu navrženou pomocí metody přiřazení pólů. Je použito neúplné přiřazení pólů místo standardního plného přiřazení. Druhý přístup je založen na experimentální identifikaci prvního tvaru kmitu a návrhu dynamického kompenzátoru. Porovnány jsou experimentální výsledky obou metod. Problém robustnosti řízení je řešen ve frekvenční oblasti metodou založenou na nestrukturální neurčitosti modelu.

Detail publikace

Název: Vibration Control of Cantilever Beam
Autor: Kovářová, J. ; Schlegel, M. ; Dupal, J.
Název - česky: Řízení vibrací vetknutého nosníku
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 1.1.2007
Rok vydání: 2007
Typ publikace: Článek z časopisu
Název časopisu / knihy: Journal of Vibroengineering
Svazek: 9
Číslo vydání: 2
Strana: 45 - 48
ISBN: 1392-8716
/ /

Klíčová slova

cantilever beam, incomplete pole assignment, robustness, self tuning controller, vibration control

Klíčová slova v češtině

vetknutý nosník, neúplné přiřazení pólů, robustnost, samonastavující se regulátor, řízení vibrací

BibTeX

@ARTICLE{KovarovaJ_2007_VibrationControlof_1,
 author = {Kov\'{a}\v{r}ov\'{a}, J. and Schlegel, M. and Dupal, J.},
 title = {Vibration Control of Cantilever Beam},
 year = {2007},
 journal = {Journal of Vibroengineering},
 volume = {2},
 pages = {45-48},
 series = {9},
 ISBN = {1392-8716},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/KovarovaJ_2007_VibrationControlof_1},
}