Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Kovářová, J. and Dupal, J. and Schlegel, M. : Vibration control of plate structures . Engineering Mechanics, 14, vol. 1-2, p. 23-36, 2007.

Abstrakt

The paper describes two approaches to problem of active damping of vibrations of plate structures. First one is based on the full state feedback designed by the pole placement or LQ (linear quadratic) optimization and state observer. The incomplete pole assignment method is used instead of the standard full assignment. The second one is based on experimental identification of the first mode shape and design dynamic compensator. Both methods are confronted in regard of quality and robustness of the control law.

Abstrakt v češtině

Článek popisuje dva přístupy k problému aktivního tlumení vibrací plošných konstrukcí. První přístup je založen na plném zpětnovazebním řízení s rekonstruktorem stavu navrženými metodou přiřazení pólů a lineárního kvadratického regulátoru. Metoda neúplného přiřazení pólů je použita namísto metody standardního plného přiřazení. Druhý je založen na experimentální identifikaci prvního tvaru kmitu a návrhu dynamického kompenzátoru. Obě metody jsou porovnány s ohledem na kvalitu a robustnost řízení.

Detail publikace

Název: Vibration control of plate structures
Autor: Kovářová, J. ; Dupal, J. ; Schlegel, M.
Název - česky: ŘÍZENÍ VIBRACÍ PLOŠNÝCH KONSTRUKCÍ
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 1.1.2007
Rok vydání: 2007
Typ publikace: Článek z časopisu
Název časopisu / knihy: Engineering Mechanics
Svazek: 14
Číslo vydání: 1-2
Strana: 23 - 36
ISBN: 1802-1484
/ /

Klíčová slova

active damping, vibration control, pole placement problem, linear quadratic controller, SC2FA

Klíčová slova v češtině

aktivní tlumení, potlačení vibrací, metoda přiřazení pólů, lineární kvadratický regulátor, SC2FA

BibTeX

@ARTICLE{KovarovaJ_2007_Vibrationcontrolof_2,
 author = {Kov\'{a}\v{r}ov\'{a}, J. and Dupal, J. and Schlegel, M.},
 title = {Vibration control of plate structures},
 year = {2007},
 journal = {Engineering Mechanics},
 volume = {1-2},
 pages = {23-36},
 series = {14},
 ISBN = {1802-1484},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/KovarovaJ_2007_Vibrationcontrolof_2},
}