Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Kovářová Jana and Dupal Jan and Schlegel Miloš : Active damping of rectangular plate . Applied mechanics 2006, vol. ;, p. 1-16, University of West Bohemia, Srní, 2006.

Abstrakt

The paper describes two approaches to problem of active damping of vibrations of plate structures. First one uses standard LTI (linear time invariant) mathematical model of system and state feedback with state observer designed by the pole placement or LQ (linear quadratic) optimization. The second one is based on experimental identification of the first modal shape and design dynamic compensator. Both methods are confronted in regard of quality and robustness of the control law.

Abstrakt v češtině

Článek popisuje dva přístupy k problému aktivního tlumení vibrací plošných konstrukcí. První přístup využívá standardního LTI (lineárního časově nezávislého) matematického modelu systému a stavové zpětné vazby s rekonstruktorem stavu navrženými metodou přiřazení pólů a lineárního kvadratického regulátoru. Druhý je založen na experimentální identifikaci prvního tvaru kmitu a návrhu dynamického kompenzátoru. Obě metody jsou porovnány s ohledem na kvalitu a robustnost řízení.

Detail publikace

Název: Active damping of rectangular plate
Autor: Kovářová Jana ; Dupal Jan ; Schlegel Miloš
Název - česky: Aktivní tlumení vibrací obdélníkové desky
Jazyk publikace: anglicky
Rok vydání: 2006
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: Applied mechanics 2006
Číslo vydání: ;
Strana: 1 - 16
ISBN: 80-7043-441-4
Nakladatel: University of West Bohemia
Místo vydání: Srní
Datum: 5.4.2006
2011-03-15 16:21:11 / 2011-03-15 16:21:11 / 1

Klíčová slova

active damping, vibration control, pole placement problem, linear quadratic controller, SC2FA

Klíčová slova v češtině

aktivní tlumení, potlačení vibrací, metoda přiřazení pólů, lineární kvadratický, SC2FA

BibTeX

@INPROCEEDINGS{KovarovaJana_2006_Activedampingof,
 author = {Kov\'{a}\v{r}ov\'{a} Jana and Dupal Jan and Schlegel Milo\v{s}},
 title = {Active damping of rectangular plate},
 year = {2006},
 publisher = {University of West Bohemia},
 journal = {Applied mechanics 2006},
 address = {Srn\'{i}},
 volume = {;},
 pages = {1-16},
 ISBN = {80-7043-441-4},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/KovarovaJana_2006_Activedampingof},
}