Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Kovářová Jana and Schlegel Miloš and Dupal Jan : Dependency of the Quality of the Active Vibration Damping on the Sensor and Actuator Location ? Simulation and Experiment . Solid State Phenomena, vol. 2009, p. 215-220, 2009.

Další informace


Dostupnost

Abstrakt

The paper deals with the vibration suppressing of cantilever beam. The state feedback control law is used, where the controller and observer are designed by pole assignment method. First two natural frequencies are considered for design of the control law. The analysis of the location of actuator and sensor are investigated. Experimental results obtained from the closed loop system with incomplete pole assignment are compared with uncontrolled system.

Abstrakt v češtině

Článek se zabývá tlumením vibrací vetknutého nosníku. Je použita stavová zpětná vazba navržená pomocí metody přiřazení pólů. Pro návrh řízení je použit model respektující první dvě vlastní frekvence. Byly zkoumány závislosti poloh senzoru a akčního členu na kvalitu řízení. Byly porovnány výsledky experimentu systému s řízením navrženým pomocí neúplného přiřazení pólů a neřízeného systému.

Detail publikace

Název: Dependency of the Quality of the Active Vibration Damping on the Sensor and Actuator Location ? Simulation and Experiment
Autor: Kovářová Jana ; Schlegel Miloš ; Dupal Jan
Název - česky: Závislost kvality aktivního tlumení vibrací na poloze senzoru a akčního členu
Jazyk publikace: anglicky
Rok vydání: 2009
Typ publikace: Článek z časopisu
Název časopisu / knihy: Solid State Phenomena
Číslo vydání: 2009
Strana: 215 - 220
ISSN: 1012-0394
2011-03-15 16:21:44 / 2011-03-15 16:21:44 / 1

Klíčová slova

incomplete pole assignment, sensor, actuator location, vibration control

Klíčová slova v češtině

neúplné přiřazení pólů, pozice senzoru, akčního členu, řízení vibrací

BibTeX

@ARTICLE{KovarovaJana_2009_Dependencyofthe,
 author = {Kov\'{a}\v{r}ov\'{a} Jana and Schlegel Milo\v{s} and Dupal Jan},
 title = {Dependency of the Quality of the Active Vibration Damping on the Sensor and Actuator Location ? Simulation and Experiment},
 year = {2009},
 journal = {Solid State Phenomena},
 volume = {2009},
 pages = {215-220},
 ISSN = {1012-0394},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/KovarovaJana_2009_Dependencyofthe},
}