Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Kovářová Jana and Dupal Jan and Schlegel Miloš : Vibration control of rectangular plate by piezo actuator . Mechatronic Systems and Materials, p. 60-62, Technika, Vilnius, 2009.

Abstrakt

This paper deals with part of locomotives ? steal rectangular plate. The vibration control of rectangular plate is investigated. The state feedback control designed by incomplete pole assignment is used for the control by piezoceramic patches with accelerometer sensors.

Abstrakt v češtině

Článek se zabývá částí lokomotivy ? ocelovou obdélníkovou deskou. Je zkoumáno aktivní tlumení vibrací této desky pomocí zpětnovazebního řízení navrženého metodou neúplného přiřazení pólů. Pro snímání odezvy jsou použity akcelerometry a pro akční zásahy piezokeramické záplaty.

Detail publikace

Název: Vibration control of rectangular plate by piezo actuator
Autor: Kovářová Jana ; Dupal Jan ; Schlegel Miloš
Název - česky: Řízení vibrací obdélníkové desky pomocí piezokeramických záplat
Jazyk publikace: anglicky
Rok vydání: 2009
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: Mechatronic Systems and Materials
Strana: 60 - 62
ISBN: 978-9955-28-493-2
Nakladatel: Technika
Místo vydání: Vilnius
Datum: 25.10.2009
2011-03-15 16:21:44 / 2011-03-15 16:21:44 / 1

Klíčová slova

plate, pole placement, control, PZT patches

Klíčová slova v češtině

deska, metoda přiřazení pólů, řízení, piezokeramické záplaty

BibTeX

@INPROCEEDINGS{KovarovaJana_2009_Vibrationcontrolof,
 author = {Kov\'{a}\v{r}ov\'{a} Jana and Dupal Jan and Schlegel Milo\v{s}},
 title = {Vibration control of rectangular plate by piezo actuator},
 year = {2009},
 publisher = {Technika},
 journal = {Mechatronic Systems and Materials},
 address = {Vilnius},
 pages = {60-62},
 ISBN = {978-9955-28-493-2},
 note = {abstrakt},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/KovarovaJana_2009_Vibrationcontrolof},
}