Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Král, L. and Šimandl, M. and Duník, J. and Hering, P. : Kalman filtering based methods for identification of nonlinear systems by neural networks . Proceedings of 6th International carpathian control conference, p. 345-350, University of Miskolc, Miskolc-Lillafüred, 2005.

Abstrakt

Identification of nonlinear system using neural networks and Kalman filtering based methods are treated. The stress is laid on networks parameters estimation, particularly by derivative-free Kalman filter based methods. The methods are easier for implementation because the Jacobian needed in standard methods as Extended Kalman Filters are not necessary to be evaluated. The derivative-free filters are compared with Extended Kalman filter, regarding especially estimation quality and numerical demands.

Abstrakt v češtině

Článek je věnován metodám Kalmanovské filtrace pro identifikaci nelineárních systémů neuronovými sítěmi. Důraz je kladen na odhad parametrů neuronové sítě, především na metody bezderivační kalmanovské filtrace. Uvažované metody umožňují snazší implementaci, protože není nutné počítat Jakobiány, jak je tomu u rozšířeného Kalmanova filtru. Kvalita odhadu a výpočetní nároky bezderivačních filtrů jsou porovnány s rozšířeným Kalmanovým filtrem.

Detail publikace

Název: Kalman filtering based methods for identification of nonlinear systems by neural networks
Autor: Král, L. ; Šimandl, M. ; Duník, J. ; Hering, P.
Název - česky: Metody Kalmanovské filtrace pro identifikaci nelineárních systémů neuronovými sítěmi
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 24.5.2005
Rok vydání: 2005
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: Proceedings of 6th International carpathian control conference
Strana: 345 - 350
ISBN: 963 661 643 4
Nakladatel: University of Miskolc
Místo vydání: Miskolc-Lillafüred
Datum: 24.5.2005 - 27.5.2005
/ /

Klíčová slova

System identification, nonlinear system, neural network training, multilayer perceptron network, derivative-free Kalman filter

Klíčová slova v češtině

identifikace systémů, nelineární systémy, trénování neuronových sítí, vícevrstvé neuronové sítě, bezderivační Kalmanův filtr

BibTeX

@INPROCEEDINGS{KralL_2005_Kalmanfiltering,
 author = {Kr\'{a}l, L. and \v{S}imandl, M. and Dun\'{i}k, J. and Hering, P.},
 title = {Kalman filtering based methods for identification of nonlinear systems by neural networks},
 year = {2005},
 publisher = {University of Miskolc},
 journal = {Proceedings of 6th International carpathian control conference},
 address = {Miskolc-Lillaf\"{u}red},
 pages = {345-350},
 ISBN = {963 661 643 4},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/KralL_2005_Kalmanfiltering},
}