Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Král, L. : Funkcionální adaptivní řízení . p. 115, University of West Bohemia, Faculty of Applied Sciences, Pilsen, Czech Republic, Plzeň, 2007.

Abstrakt

Disertační práce ze zabývá funkcionálním adaptivním řízením. Práce je zaměřena na řízení stochastických nelineárních systémů diskrétních v čase, které jsou charakterizovány funkcionální neurčitostí. Analýza dosavadních přístupů funkcionálního řízení je motivací pro návrh metody adaptivního funkcionálního duálního řízení založeného na bikriteriální optimalizaci. Aby bylo možné provést syntézu regulátoru, je nutné nalézt vhodný parametrický model systému. Následující část práce je proto zaměřena na problém identifikace nelineárních systémů umělými neuronovými sítěmi. K tvorbě vhodného parametrického modelu jsou využity dva nejčastěji používané typy sítí: MLP a RBF. Pro odhad parametrů MLP sítí je navržena metoda odhadu založené na metodě gaussovských směsí. Další text práce se soustředí na návrh struktury sítí. Pro oba uvažované typy sítě jsou navrženy nové algoritmy pro optimalizaci. Závěrečná část práce se věnuje zobecnění dosažených výsledků na MIMO systémy.

Abstrakt v češtině

Disertační práce ze zabývá funkcionálním adaptivním řízením. Práce je zaměřena na řízení stochastických nelineárních systémů diskrétních v čase, které jsou charakterizovány funkcionální neurčitostí. Analýza dosavadních přístupů funkcionálního řízení je motivací pro návrh metody adaptivního funkcionálního duálního řízení založeného na bikriteriální optimalizaci. Aby bylo možné provést syntézu regulátoru, je nutné nalézt vhodný parametrický model systému. Následující část práce je proto zaměřena na problém identifikace nelineárních systémů umělými neuronovými sítěmi. K tvorbě vhodného parametrického modelu jsou využity dva nejčastěji používané typy sítí: MLP a RBF. Pro odhad parametrů MLP sítí je navržena metoda odhadu založené na metodě gaussovských směsí. Další text práce se soustředí na návrh struktury sítí. Pro oba uvažované typy sítě jsou navrženy nové algoritmy pro optimalizaci. Závěrečná část práce se věnuje zobecnění dosažených výsledků na MIMO systémy.

Detail publikace

Název: Funkcionální adaptivní řízení
Autor: Král, L.
Název - česky: Funkcionální adaptivní řízení
Jazyk publikace: česky
Datum vydání: 1.1.2007
Rok vydání: 2007
Typ publikace: Vysokoškolská kvalifikační práce (dizertační, habilitační)
Strana: 115
Místo vydání: Plzeň
Univerzita, škola: University of West Bohemia, Faculty of Applied Sciences, Pilsen, Czech Republic
/ /

Klíčová slova

adaptive control, optimal control, dual control, nonlinear systems, stochastic systems, neural networks, neural control, nonlinear estimation

Klíčová slova v češtině

adaptivní řízení, optimální řízení, duální řízení, nelineární systémy, stochastické systémy, neurnové sítě, nelineární odhad

BibTeX

@PHDTHESIS{KralL_2007_Funkcionalni,
 author = {Kr\'{a}l, L.},
 title = {Funkcion\'{a}ln\'{i} adaptivn\'{i} \v{r}\'{i}zen\'{i}},
 year = {2007},
 address = {Plze\v{n}},
 pages = {115},
 school = {University of West Bohemia, Faculty of Applied Sciences, Pilsen, Czech Republic},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/KralL_2007_Funkcionalni},
}