Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Král Ladislav and Šimandl Miroslav : Functional Adaptive Control for Multi-Input Multi-Output Systems . Proceedings of the 17th IFAC World Congress, vol. ;, p. 11263-11268, IFAC, Seoul, 2008.

Abstrakt

A functional adaptive control for nonlinear stochastic systems with Multi-Input Multi-Output is suggested. The systems are modelled using a multilayer perceptron networks. Parameters of the model are estimated by the Gaussian sum method which allows to determine conditional probability density functions of the network weights. Control design is based on bicriterial dual approach that use two separate criterions to introduce one of opposing aspects between estimation and control; caution and probing. The proposed approach is compared with two adaptive non-dual controllers. The quality of the proposed functional adaptive controller is illustrated in a numerical example.

Abstrakt v češtině

Článek se zabývá funkcionálním adaptivním řízením pro třídu stochastickách nelineárních systémů s více vstupy a více výstupy. Systém je modelován pomocí neuronové sítě typu MLP. K odhadu parametrů modelu je využito metody Gaussovských směsí, která umožňuje určit podmíněnou hustotu pravděpodobnosti parametrů sítě. Návrh řízení využívá bikriteriálního přístupu duálního řízení, který je založen na sekvenční minimalizaci dvou samostatných kritérií. Navržený postup je porovnán s neduálními přístupy. Kvalita navrženého funkcionálního adaptivního regulátoru je ilustrována na numerickém příkladě.

Detail publikace

Název: Functional Adaptive Control for Multi-Input Multi-Output Systems
Autor: Král Ladislav ; Šimandl Miroslav
Název - česky: Functionální adaptivní řízení pro systémy s více vstupy a více výstupy
Jazyk publikace: anglicky
Rok vydání: 2008
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: Proceedings of the 17th IFAC World Congress
Číslo vydání: ;
Strana: 11263 - 11268
ISBN: 978-3-902661-00-5
Nakladatel: IFAC
Místo vydání: Seoul
Datum: 11.7.2008
2011-03-15 16:21:31 / 2011-03-15 16:21:31 / 1

Klíčová slova

Adaptive control, neural networks, Nonlinear systems, stochastic systems

Klíčová slova v češtině

adaptivní řízení, neuronové sítě, nelineární systémy, stochastické systémy

BibTeX

@INPROCEEDINGS{KralLadislav_2008_FunctionalAdaptive,
 author = {Kr\'{a}l Ladislav and \v{S}imandl Miroslav},
 title = {Functional Adaptive Control for Multi-Input Multi-Output Systems},
 year = {2008},
 publisher = {IFAC},
 journal = {Proceedings of the 17th IFAC World Congress},
 address = {Seoul},
 volume = {;},
 pages = {11263-11268},
 ISBN = {978-3-902661-00-5},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/KralLadislav_2008_FunctionalAdaptive},
}