Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Král Ladislav : Nonlinear adaptive dual control with dynamic structure of perceptron neural n . Proceedings of 9th International Carpathian control conference, vol. ;, p. 339-342, University of Craiova, Sinaia, 2008.

Abstrakt

A new neural adaptive dual controller with dynamic structure for nonlinear stochastic systems is designed. The model of the stochastic system is based on a MultiLayer Perceptron (MLP) neural network. One of the key problems joined with neural networks is selection of the neural network structure. In order to avoid this problem, an on-line dynamic structure algorithm of the MLP network is proposed.

Abstrakt v češtině

Článek se zabývá návrhem nového adaptivního duálního regulátoru s dynamickou strukturou pro nelineární stochastické systémy. Model systému je založen na neuronové síti MLP. Jedne z hlavních problémů spojený s neuronovými sítěmi je výběr její struktury. K odstranění tohoto problému je v článku navržen on-line algoritmus dynamické struktury neurionové sítě MLP.

Detail publikace

Název: Nonlinear adaptive dual control with dynamic structure of perceptron neural n
Autor: Král Ladislav
Název - česky: Nelineární adaptivní duální řízení s dynamickou strukturou perceptronové neuronové sítě
Jazyk publikace: anglicky
Rok vydání: 2008
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: Proceedings of 9th International Carpathian control conference
Číslo vydání: ;
Strana: 339 - 342
ISBN: 978-973-746-897-0
Nakladatel: University of Craiova
Místo vydání: Sinaia
Datum: 28.5.2008
2011-03-15 16:21:31 / 2011-03-15 16:21:31 / 1

Klíčová slova

Neural networks, adaptive control, nonlinear systems, structural optimization

Klíčová slova v češtině

neuronové sítě, adaptivní řízení, nelineární systémy, strukturální optimalizace

BibTeX

@INPROCEEDINGS{KralLadislav_2008_Nonlinearadaptive,
 author = {Kr\'{a}l Ladislav},
 title = {Nonlinear adaptive dual control with dynamic structure of perceptron neural n},
 year = {2008},
 publisher = {University of Craiova},
 journal = {Proceedings of 9th International Carpathian control conference},
 address = {Sinaia},
 volume = {;},
 pages = {339-342},
 ISBN = {978-973-746-897-0},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/KralLadislav_2008_Nonlinearadaptive},
}