Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Král Ladislav and Punčochář Ivo and Duník Jindřich : Functional Adaptive Controller for MIMO Systems with Dynamic Structure of Neural Network . Proceeding of the 10th International PhD Workshop Young Generation Viewpoint, p. 1-6, Sporthotel Barborka, Hluboká nad Vltavou, 2009.

Abstrakt

A functional adaptive control for nonlinear stochastic Multi-Input Multi-Output (MIMO) systems is presented. A nonlinear system is modelled by a MultiLayer Perceptron (MLP) neural network. Parameters of the model are estimated by the extended Kalman filter (EKF). One of the key problems connected with neural network is selection of its structure. In order to avoid this problem, an on-line algorithm for dynamic structure optimization of the MLP network is proposed. Controller design is based on bicriterial dual approach that uses two separate criteria to introduce opposing aspects between estimation and control; caution and probing. The proposed approach is compared with two adaptive non-dual controllers. The quality of the proposed functional adaptive controller is illustrated in a numerical example.

Abstrakt v češtině

V práci je prezentován funkcionální adaptivní regulátor pro nelineární stochastické systémy s více vstupy a více výstupy. Uvažovaný nelineární systém je modelován s využitím neuronových sítí typu vícevrstvý perceptron. Parametry modelu jsou odhadovány rozšířeným Kalmanovým filtrem. Jednou z klíčových problémů spojených s neuronovými sítěmi je výběr vhodné struktury. K řešení tohoto problému je v práci navržen on-line algoritmus pro dznamickou optimalizaci struktury sítě. Návrh regulátoru je založen na bikriteriálním přístupu dálního řízení, které využívá dvou kriterií představující dva protichůdné aspekty mezi estimací a řízením: opatrnost a buzení. Navržený postup je porovnán se dvěma aadaptivními neduálními regulátory. Kvalita nově navrženého funkcionálního adaptivního regulátoru je ilustrována na numerickém příkladu.

Detail publikace

Název: Functional Adaptive Controller for MIMO Systems with Dynamic Structure of Neural Network
Autor: Král Ladislav ; Punčochář Ivo ; Duník Jindřich
Název - česky: Funkcionální adaptivní regulátor pro MIMO systémy s dynamiskou strukturou neuronové sítě
Jazyk publikace: anglicky
Rok vydání: 2009
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: Proceeding of the 10th International PhD Workshop Young Generation Viewpoint
Strana: 1 - 6
Místo vydání: Sporthotel Barborka, Hluboká nad Vltavou
Datum: 26.9.2009
2011-03-15 16:21:44 / 2011-03-15 16:21:44 / 1

BibTeX

@INPROCEEDINGS{KralLadislav_2009_FunctionalAdaptive_1,
 author = {Kr\'{a}l Ladislav and Pun\v{c}och\'{a}\v{r} Ivo and Dun\'{i}k Jind\v{r}ich},
 title = {Functional Adaptive Controller for MIMO Systems with Dynamic Structure of Neural Network},
 year = {2009},
 journal = {Proceeding of the 10th International PhD Workshop Young Generation Viewpoint},
 address = {Sporthotel Barborka, Hlubok\'{a} nad Vltavou},
 pages = {1-6},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/KralLadislav_2009_FunctionalAdaptive_1},
}