Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Král Ladislav and Punčochář Ivo and Šimandl Miroslav : Functional Dual Control for Slowly Time Variant Stochastic Systems . Proceedings of the 7th Workshop on Advanced Control and Diagnosis, p. 1-6, University of Zielona Góra, Poland, The University of Zielona Góra, Zielona Góra, Poland, 2009.

Abstrakt

A functional dual adaptive control for slowly time variant nonlinear stochastic multivariable systems is presented. A nonlinear system is modelled by a MultiLayer Perceptron neural network. Parameters of the model are estimated by the extended Kalman filter. Controller design is based on bicriterial dual approach that uses two separate criteria to introduce opposing aspects between estimation and control; caution and probing. The proposed approach is compared with adaptive non-dual controller based on certainty equivalence principle. The quality of the proposed functional adaptive controller is illustrated in two numerical examples.

Abstrakt v češtině

V práci je prezentován funkcionální adaptivní regulátor pro nelineární stochastické systémy s více vstupy a více výstupy s pomalu se měnícími paramtry. Uvažovaný nelineární systém je modelován s využitím neuronových sítí typu vícevrstvý perceptron. Parametry modelu jsou odhadovány rozšířeným Kalmanovým filtrem. Jednou z klíčových problémů spojených s neuronovými sítěmi je výběr vhodné struktury. K řešení tohoto problému je v práci navržen on-line algoritmus pro dznamickou optimalizaci struktury sítě. Návrh regulátoru je založen na bikriteriálním přístupu dálního řízení, které využívá dvou kriterií představující dva protichůdné aspekty mezi estimací a řízením: opatrnost a buzení. Navržený postup je porovnán se dvěma adaptivním neduálním regulátorem využívajícím principu ekvivalence určitosti. Kvalita nově navrženého funkcionálního adaptivního regulátoru je ilustrována na dvou numerických příkladech.

Detail publikace

Název: Functional Dual Control for Slowly Time Variant Stochastic Systems
Autor: Král Ladislav ; Punčochář Ivo ; Šimandl Miroslav
Název - česky: Funkcionální duální řízení pro stochastiské systémy s pomalu se měnícími parametry
Jazyk publikace: anglicky
Rok vydání: 2009
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: Proceedings of the 7th Workshop on Advanced Control and Diagnosis
Strana: 1 - 6
Nakladatel: University of Zielona Góra, Poland
Místo vydání: The University of Zielona Góra, Zielona Góra, Poland
Datum: 20.11.2009
2011-03-15 16:21:44 / 2011-03-15 16:21:44 / 1

Klíčová slova

Neural networks, adaptive control, stochastic control, nonlinear systems, parameter estimation, multivariable control

Klíčová slova v češtině

Neural networks, adaptive control, stochastic control, nonlinear systems, parameter estimation, multivariable control

BibTeX

@INPROCEEDINGS{KralLadislav_2009_FunctionalDual,
 author = {Kr\'{a}l Ladislav and Pun\v{c}och\'{a}\v{r} Ivo and \v{S}imandl Miroslav},
 title = {Functional Dual Control for Slowly Time Variant Stochastic Systems},
 year = {2009},
 publisher = {University of Zielona G\'{o}ra, Poland},
 journal = {Proceedings of the 7th Workshop on Advanced Control and Diagnosis},
 address = {The University of Zielona G\'{o}ra, Zielona G\'{o}ra, Poland},
 pages = {1-6},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/KralLadislav_2009_FunctionalDual},
}