Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Královec, J. and Šimandl, M. : Filtering, prediction and smoothing with point-mass approach . 16th IFAC symposium on automatic control in aerospace, p. 377-382, State University of Aerospace Instrumentation, Saint-Petersburg, 2004.

Abstrakt

The point-mass method for nonlinear state estimation is re-examined. Several aspects of the methods are treated and algorithms for multi-step prediction and smoothing based on the point-mass filtering algorithm are derived. Thus solution of all three estimation problems, i.e. filtering, prediction and smoothing, is unified within the point-mass framework. An anticipative technique for adaptation of support grid is presented. This techniquea automatically sets the number of grid points according to a future behaviour of the system and with respect to the user-defined accuracy of pdf approximation.

Abstrakt v češtině

Je přezkoumána metoda bodových mas pro úlohu nelineárního odhadu stavu. Je zkoumáno několik aspektů metody a je odvozen algoritmus pro vícekrokovou predikci a vyhlazování založený na filtračním algoritmu pomocí bodových mas. Řešení pro všechny tři porblémy odhadu, tj. filtrace, predikce a vyhlazování, jsou tedy sjednoceny v rámci metody bodových mas. Je prezentován anticipativní postup adaptace podpůrné sítě. Tento postup automaticky nastavuje počet bodů sítě podle budoucího chování systému a s ohledem na uživatelem zadanou přesnost aproximace hustoty pravděpodobnosti.

Detail publikace

Název: Filtering, prediction and smoothing with point-mass approach
Autor: Královec, J. ; Šimandl, M.
Název - česky: Filtrace, predikce a vyhlazování v metodě bodových mas
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 14.6.2004
Rok vydání: 2004
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: 16th IFAC symposium on automatic control in aerospace
Strana: 377 - 382
Nakladatel: State University of Aerospace Instrumentation
Místo vydání: Saint-Petersburg
Datum: 14.6.2004 - 16.6.2004
/ /

Klíčová slova

stochastic systems, state estimation, nonlinear filters, probability density function, estimation algorithms

Klíčová slova v češtině

sochastické systémy, odhad stavu, nelineární filtry, hustota pravděpodobnosti, algoritmus odhadu

BibTeX

@INPROCEEDINGS{KralovecJ_2004_Filteringprediction,
 author = {Kr\'{a}lovec, J. and \v{S}imandl, M.},
 title = {Filtering, prediction and smoothing with point-mass approach},
 year = {2004},
 publisher = {State University of Aerospace Instrumentation},
 journal = {16th IFAC symposium on automatic control in aerospace},
 address = {Saint-Petersburg},
 pages = {377-382},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/KralovecJ_2004_Filteringprediction},
}