Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Křenek, J. and Šimandl, M. and Král, L. : Dual Control for ARX Models . Proceedings of 8th International Carpathian Control Conference ICCC'2007, p. 385-388, Technical University, BERG Faculty, Košice, 2007.

Abstrakt

Suboptimal dual controllers are proposed. They are based on the bicriterial approach and the innovations dual approach. They are designed for time-varying ARX models with generalized output. The controllers are compared with the self-tuning adaptive controller and the cautious controller.

Abstrakt v češtině

Jsou navrženy suboptimální duální regulátory založené na bikriteriálním přístupu. Řízený systém je typu ARX. Navržené duální regulátory jsou srovnány se samonastavujícími se adaptivními regulátory a opatrnými regulátory.

Detail publikace

Název: Dual Control for ARX Models
Autor: Křenek, J. ; Šimandl, M. ; Král, L.
Název - česky: Duální řízení ARX modelů
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 24.5.2007
Rok vydání: 2007
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: Proceedings of 8th International Carpathian Control Conference ICCC'2007
Strana: 385 - 388
ISBN: 978-80-8073-805-1
Nakladatel: Technical University, BERG Faculty
Místo vydání: Košice
Datum: 24.5.2007 - 27.5.2007
/ /

Klíčová slova

adaptive control, dual control, stochastic systems, generalized output

Klíčová slova v češtině

adaptivní řízení, duální řízení, stochastické systémy, zobecněný výstup

BibTeX

@INPROCEEDINGS{KrenekJ_2007_DualControlforARX,
 author = {K\v{r}enek, J. and \v{S}imandl, M. and Kr\'{a}l, L.},
 title = {Dual Control for ARX Models},
 year = {2007},
 publisher = {Technical University, BERG Faculty},
 journal = {Proceedings of 8th International Carpathian Control Conference ICCC'2007},
 address = {Ko\v{s}ice},
 pages = {385-388},
 ISBN = {978-80-8073-805-1},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/KrenekJ_2007_DualControlforARX},
}