Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Křenek, J. and Král, L. and Šimandl, M. : Dual model for FARMAX models . The 1st Young Researchers Conference on Applied Sciences, p. 201-205, Západočeská univerzita, Plzeň, 2007.

Abstrakt

Suboptimal dual controllers are proposed. They are based on the bicriterial approach and the innovations dual approach. They are designed for time-varying ARMAX models with generalized output. The controllers are compared with the self-tuning adaptive controller and the cautious controller.

Abstrakt v češtině

Článek se zabývá návrhem suboptimálních duální regulátorů, které jsou založeny na bikriteriálním a inovačním duálním přístupu. Uvažované regulátory jsou navrženy pro časově variantní ARMAX model se zobecněným výstupem. Výsledné duální regulátory jsou porovnány s adaptivním samonastavujícím se regulátorem a opatrným regulátorem.

Detail publikace

Název: Dual model for FARMAX models
Autor: Křenek, J. ; Král, L. ; Šimandl, M.
Název - česky: Duální řízení pro ARMAX model
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 13.11.2007
Rok vydání: 2007
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: The 1st Young Researchers Conference on Applied Sciences
Strana: 201 - 205
ISBN: 978-80-7043-574-8
Nakladatel: Západočeská univerzita
Místo vydání: Plzeň
Datum: 13.11.2007 - 13.11.2007
/ /

Klíčová slova

adaptive control, dual control, stochastic systems, generalized output

Klíčová slova v češtině

adaptivní řízení, duální řízení, stochastické systémy, zobecněný výstup

BibTeX

@INPROCEEDINGS{KrenekJ_2007_DualmodelforFARMAX,
 author = {K\v{r}enek, J. and Kr\'{a}l, L. and \v{S}imandl, M.},
 title = {Dual model for FARMAX models},
 year = {2007},
 publisher = {Z\'{a}pado\v{c}esk\'{a} univerzita},
 journal = {The 1st Young Researchers Conference on Applied Sciences},
 address = {Plze\v{n}},
 pages = {201-205},
 ISBN = {978-80-7043-574-8},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/KrenekJ_2007_DualmodelforFARMAX},
}