Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Krňoul, Z. and Kanis, J. and Železný, M. and Müller, L. and Císař, P. : 3D symbol based translation and synthesis of Czech sign speech . Proceedings of the 11th international conference "Speech and computer" SPECOM'2006 , p. 530-535, Anatolya Publisher, St.Petersburg, 2006.

Abstrakt

This paper presents primary results of translation spoken Czech to Signed Czech and a synthesis of signs by the computer animation. The synthesis of animation employs a symbolic notation. An automatic process of synthesis generates the articulation of hands from this notation. The translation system is built on the statistical ground. For the notation of the new signs, the graphic editor is designed

Abstrakt v češtině

Tento článek prezentuje první výsledky překladu mluvené češtiny do znakované češtiny a syntézy znaků pomocí počítačové animace. Syntéza animace využívá symbolickou notaci. Automatický proces syntézy generujeartikulaci rukou z této notace. Překladový systém je založen na statistických předpokladech. Pro vytvoření notace nových znaků byl vytvořen grafický editor.

Detail publikace

Název: 3D symbol based translation and synthesis of Czech sign speech
Autor: Krňoul, Z. ; Kanis, J. ; Železný, M. ; Müller, L. ; Císař, P.
Název - česky: překlad a 3D syntéza české znakové řeči založená na symbolické popisu
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 25.6.2006
Rok vydání: 2006
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: Proceedings of the 11th international conference "Speech and computer" SPECOM'2006
Strana: 530 - 535
ISBN: 5-7452-0074-X
Nakladatel: Anatolya Publisher
Místo vydání: St.Petersburg
Datum: 25.6.2006 - 29.6.2006
/ 2009-02-05 12:28:59 /

Klíčová slova

sign language synthesis, sign language translation, 3D symbols

Klíčová slova v češtině

syntéza znakového jazyka, překlad znakového jazyka, 3D symboly

BibTeX

@INPROCEEDINGS{KrnoulZ_2006_3Dsymbolbased,
 author = {Kr\v{n}oul, Z. and Kanis, J. and \v{Z}elezn\'{y}, M. and M\"{u}ller, L. and C\'{i}sa\v{r}, P.},
 title = {3D symbol based translation and synthesis of Czech sign speech},
 year = {2006},
 publisher = {Anatolya Publisher},
 journal = {Proceedings of the 11th international conference "Speech and computer" SPECOM'2006 },
 address = {St.Petersburg},
 pages = {530-535},
 ISBN = {5-7452-0074-X},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/KrnoulZ_2006_3Dsymbolbased},
}