Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Krňoul, Z. and Železný, M. and Müller, L. and Kanis, J. : Training of coarticulation models using dominance functions and visual unit selection methods for audio-visual speech synthesis . Interspeech, vol. 1, p. 585-588, ISCA, Bonn, 2006.

PDF ke stažení

PDF

Abstrakt

This paper presents results of training of coarticulation models for Czech audio-visual speech synthesis. Two approaches for solution of coarticulation in audio-visual speech synthesis were used, coarticulation based on dominance functions and visual unit selection. For both approaches, coarticulation models were trained. Models for unit selection approach were trained by visualy clustered data. These data were obtained using decision tree algorithm. Outputs of audio-visual speech synthesis for both approaches were assessed and compared objectively.

Abstrakt v češtině

Tento článek prezentuje výsledky trénování koartikulačních modelů použitých v audio-vizuální syntéze české řeči. Dva postupy řešení jsou použity, koartikulační model založený na dominančních funkcích a na výběru vizuálních jednotek. Oba postupy byly trénovány, postup trénování výběru vizuálních jednotek je založen na binárním rozhodovacím stromu. Oba postupy byly objektivně ohodnoceny.

Detail publikace

Název: Training of coarticulation models using dominance functions and visual unit selection methods for audio-visual speech synthesis
Autor: Krňoul, Z. ; Železný, M. ; Müller, L. ; Kanis, J.
Název - česky: Metoda trénování coartikulačních modelů používající dominanční funkce a výběr jednotek pro audio-vizuální syntézu řeči
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 17.9.2006
Rok vydání: 2006
Typ publikace: Článek z časopisu
Název časopisu / knihy: Interspeech
Číslo vydání: 1
Strana: 585 - 588
ISBN: 1990-9772
ISSN: 1990-9772
Nakladatel: ISCA
Místo vydání: Bonn
Datum: 17.9.2006 - 21.9.2006
/ 2012-05-25 14:24:41 /

Klíčová slova

audio-visual speech synthesis, talking head, coarticulation model

Klíčová slova v češtině

audio-vizuální řečová syntéza, mluvici hlava, koartikulační model

BibTeX

@ARTICLE{KrnoulZ_2006_Trainingof,
 author = {Kr\v{n}oul, Z. and \v{Z}elezn\'{y}, M. and M\"{u}ller, L. and Kanis, J.},
 title = {Training of coarticulation models using dominance functions and visual unit selection methods for audio-visual speech synthesis},
 year = {2006},
 publisher = {ISCA},
 journal = {Interspeech},
 address = {Bonn},
 volume = {1},
 pages = {585-588},
 ISBN = {1990-9772},
 ISSN = {1990-9772},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/KrnoulZ_2006_Trainingof},
}