Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Krňoul, Z. and Železný, M. : Innovations in Czech Audio-Visual Speech Synthesis for Precise Articulation . Proceedings of the workshop on Audio-visual speech processing, p. 172-175, 2007.

Abstrakt

This paper presents new steps toward animation of precise articulation. The acquisition of audio-visual corpus for Czech and new method for parameterization of visual speech was designed to obtain exact speech data. The parameterization method is primarily suitable for training a data driven visual speech synthesis systems. The audio-visual corpus includes also specially designed test part. There is described the collection of suitable text material for test of visual speech perception and also the procedure how can be the test performed. The synthesis method based on the selection of visual unit and animation model of talking head is extended. The synthesis system is objectively and subjectively evaluated.

Abstrakt v češtině

Článek prezentuje nový výzkum v oblasti počítačové animace artikulace rtů. Je popsán záznam nové databáze audio-vizuálních nahrávek řeči. Dále je popsána metoda pro parametrizaci těchto nahrávek. Článek se zabývá také testy zaměřené na vjem audio-vizuální řeči.

Detail publikace

Název: Innovations in Czech Audio-Visual Speech Synthesis for Precise Articulation
Autor: Krňoul, Z. ; Železný, M.
Název - česky: Inovace pro precizní syntézu audio-vizualni řeči
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 1.1.2007
Rok vydání: 2007
Typ publikace: Článek z časopisu
Název časopisu / knihy: Proceedings of the workshop on Audio-visual speech processing
Strana: 172 - 175
/ 2008-06-06 13:46:10 /

Klíčová slova

talking head, visual speech, speech coarticulation, speech synthesis

Klíčová slova v češtině

mluvící hlava, vizuální řeč, koartikulace řeči, syntéza řeči

BibTeX

@ARTICLE{KrnoulZ_2007_InnovationsinCzech,
 author = {Kr\v{n}oul, Z. and \v{Z}elezn\'{y}, M.},
 title = {Innovations in Czech Audio-Visual Speech Synthesis for Precise Articulation},
 year = {2007},
 journal = {Proceedings of the workshop on Audio-visual speech processing},
 pages = {172-175},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/KrnoulZ_2007_InnovationsinCzech},
}