Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Krňoul, Z. and Železný, M. : Systém pro nácvik artikulace sluchově postižených . Katedra kybernetiky, Západočeská univerzita v Plzni, 2007.

Abstrakt

Ověřená technologie slouží k výuce artikulace neslyšících dětí. Technologie je využívána na základní škole pro sluchově postižené a umožňuje převod psaného textu do počítačové animace artikulující tváře. Tato počítačová technologie umožňuje automatický převod slov či vět, které jsou probírány v dané výuce. K vytvoření animace je využíváno třírozměrného geometrického modelu lidské tváře. Animace je vykreslena na obrazovce počítače ve formě pohybů rtů, brady a jazyka. Animace úst je synchronizovaná s audio promluvou odpovídající vstupního textu. Během přehrávání je možné model tváře otáčet a přibližovat.

Abstrakt v češtině

Ověřená technologie slouží k výuce artikulace neslyšících dětí. Technologie je využívána na základní škole pro sluchově postižené a umožňuje převod psaného textu do počítačové animace artikulující tváře. Tato počítačová technologie umožňuje automatický převod slov či vět, které jsou probírány v dané výuce. K vytvoření animace je využíváno třírozměrného geometrického modelu lidské tváře. Animace je vykreslena na obrazovce počítače ve formě pohybů rtů, brady a jazyka. Animace úst je synchronizovaná s audio promluvou odpovídající vstupního textu. Během přehrávání je možné model tváře otáčet a přibližovat.

Detail publikace

Název: Systém pro nácvik artikulace sluchově postižených
Autor: Krňoul, Z. ; Železný, M.
Název - česky: Systém pro nácvik artikulace sluchově postižených
Jazyk publikace: česky
Datum vydání: 1.1.2007
Rok vydání: 2007
Typ publikace: Poloprovoz, ověřená technologie
Nakladatel: Katedra kybernetiky, Západočeská univerzita v Plzni
/ 2008-06-06 13:45:53 /

Klíčová slova

speech animation, talking head, articulation learning

Klíčová slova v češtině

animace řeči, mluvící hlava, výuka artikulace

BibTeX

@MISC{KrnoulZ_2007_Systempronacvik,
 author = {Kr\v{n}oul, Z. and \v{Z}elezn\'{y}, M.},
 title = {Syst\'{e}m pro n\'{a}cvik artikulace sluchov\v{e} posti\v{z}en\'{y}ch},
 year = {2007},
 publisher = {Katedra kybernetiky, Z\'{a}pado\v{c}esk\'{a} univerzita v Plzni},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/KrnoulZ_2007_Systempronacvik},
}