Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Krňoul, Z. and Železný, M. : Translation and Conversion for Czech Sign Speech Synthesis . Lecture Notes in Artificial Intelligence, 4629, p. 524-531, 2007.

Abstrakt

Recent research progress in developing of Czech Sign Speech synthesizer is presented. The current goal is to improve a system for automatic synthesis to produce accurate synthesis of the Sign Speech. The synthesis system converts written text to an animation of an artificial human model. This includes translation of text to sign phrases and its conversion to the animation of an avatar. The animation is composed of movements and deformations of segments of hands, a head and also a face. The system has been evaluated by two initial perceptual tests. The perceptual tests indicate that the designed synthesis system is capable to produce intelligible Sign Speech.

Abstrakt v češtině

Článek prezentuje nedávný výzkum v oblasti počítačové syntézy znakové řeči. Současným cílem práce je zlepšení přesnosti automatického převodu textu do animace znakové řeči. Proces převodu zahrnuje překlad textu do frází ve znakové řeči a následnou konverzi těchto frází do animace počítačové postavy. Systém byl ohodnocen testy. Výsledky ukazují, že systém syntézy vytváří srozumitelnou animaci znakové řeči.

Detail publikace

Název: Translation and Conversion for Czech Sign Speech Synthesis
Autor: Krňoul, Z. ; Železný, M.
Název - česky: Překlad a konverze pro syntézu české znakové řeči
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 1.1.2007
Rok vydání: 2007
Typ publikace: Článek z časopisu
Název časopisu / knihy: Lecture Notes in Artificial Intelligence
Svazek: 4629
Strana: 524 - 531
ISBN: 0302-9743
/ 2008-06-06 13:29:29 /

Klíčová slova

sign speech synthesis, sign speech translation, avatar animation, talking head

Klíčová slova v češtině

syntéza znakové řeči, překlad znakové řeči, animace postavy v počítači, mluvíví hlava

BibTeX

@ARTICLE{KrnoulZ_2007_Translationand,
 author = {Kr\v{n}oul, Z. and \v{Z}elezn\'{y}, M.},
 title = {Translation and Conversion for Czech Sign Speech Synthesis},
 year = {2007},
 journal = {Lecture Notes in Artificial Intelligence},
 pages = {524-531},
 series = {4629},
 ISBN = {0302-9743},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/KrnoulZ_2007_Translationand},
}