Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Krynský, J. and Janeček, E. and Janeček, P. : A new stochastic model of the electric distribution network . 8th international conference probabilistic methods applied to power systems, p. 1-5, Iowa State University, Ames, 2004.

Abstrakt

This paper deals with the problem of estimating operating quantities in low-voltage distribution networks. Presented algorithms are based on a new stochastic model of a distribution network (EDS). Probabilistic modeling is used to respect active and reactive power flow uncertainties as well as the fact, that besides load currents, voltage drops and power losses are stochastic variables.

Abstrakt v češtině

Tento článek pojednává o problematice odhadu operačních veličin v nízkovoltážních distribučních sítích

Detail publikace

Název: A new stochastic model of the electric distribution network
Autor: Krynský, J. ; Janeček, E. ; Janeček, P.
Název - česky: A new stochastic model of the electric distribution netw
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 12.9.2004
Rok vydání: 2004
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: 8th international conference probabilistic methods applied to power systems
Strana: 1 - 5
ISBN: 0-9761319-0-0
Nakladatel: Iowa State University
Místo vydání: Ames
Datum: 12.9.2004 - 16.9.2004
/ /

Klíčová slova

power distribution, power demand, load flow analysis, load modeling, stochastic approximation, object oriented programming

Klíčová slova v češtině

distribuce elektřiny, požadovaný výkon, potřeba energie, analýza zátěže, modelování zátěže, stochastická aproximace, objektově orientované programování

BibTeX

@INPROCEEDINGS{KrynskyJ_2004_Anewstochastic,
 author = {Krynsk\'{y}, J. and Jane\v{c}ek, E. and Jane\v{c}ek, P.},
 title = {A new stochastic model of the electric distribution network},
 year = {2004},
 publisher = {Iowa State University},
 journal = {8th international conference probabilistic methods applied to power systems},
 address = {Ames},
 pages = {1-5},
 ISBN = {0-9761319-0-0},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/KrynskyJ_2004_Anewstochastic},
}