Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Kubičková Eliška Anna : Searching of Meteors in Astronomical Images on the Basis of MATLAB Toolbox . Technical Computing Bratislava 2010 : 18th Annual Conference Proceedings, p. 1-6, RT Systems, Bratislava, 2010.

Další informace


Dostupnost

Abstrakt

The paper deals with the use of computer vision method based on the Hough transformation with using MATLAB and especially its part Image Processing Toolbox. Hough transformation for straight lines enables searching of all straight lines in the digital image. This method is well usable for searching of meteors in astronomical snaps.

Abstrakt v češtině

Článek pojednává o využití metody počítačového vidění založené na Houghově transformaci s využitím MATLABU a speciálně jeho části Image Processing Toolbox. Houghova transformace pro přímky umožňuje vyhledávání všech přímek v digitálním obraze. Tato metoda je dobře použitelná pro vyhledávání meteorů v astronomických snímcích.

Detail publikace

Název: Searching of Meteors in Astronomical Images on the Basis of MATLAB Toolbox
Autor: Kubičková Eliška Anna
Název - česky: Vyhledávání meteorů v astronomických snímcích na základě toolboxu MATLABU
Jazyk publikace: anglicky
Rok vydání: 2010
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: Technical Computing Bratislava 2010 : 18th Annual Conference Proceedings
Strana: 1 - 6
ISBN: 978-80-970519-0-7
Nakladatel: RT Systems
Místo vydání: Bratislava
Datum: 20.10.2010
2011-03-15 16:21:56 / 2011-03-15 16:21:56 / 1

Klíčová slova

meteor searching, processing of astronomical images, processing of meteoric snaps, Hough transformation, MATLAB, Image Processing Toolbox

Klíčová slova v češtině

vyhledávání meteorů, zpracování astronomických snímků, zpracování meteorických snímků, Houghova transformace, MATLAB, Image Processing Toolbox

BibTeX

@INPROCEEDINGS{KubickovaEliskaAnna_2010_SearchingofMeteors,
 author = {Kubi\v{c}kov\'{a} Eli\v{s}ka Anna},
 title = {Searching of Meteors in Astronomical Images on the Basis of MATLAB Toolbox},
 year = {2010},
 publisher = {RT Systems},
 journal = {Technical Computing Bratislava 2010 : 18th Annual Conference Proceedings},
 address = {Bratislava},
 pages = {1-6},
 ISBN = {978-80-970519-0-7},
 note = {\v{C}l\'{a}nek vydan\'{y} v elektronick\'{e}m sborn\'{i}ku konference.},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/KubickovaEliskaAnna_2010_SearchingofMeteors},
}