Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Kvak, L. and Schlegel, M. and Sobota, J. : Generalized moments identification by using orthogonal Laguerre polynomials . Process control 2006, p. 1-12, University of Pardubice, Pardubice, 2006.

Abstrakt

The paper addresses the problem of generalized moments identification by the expansion of the process transfer function to the series of orthogonal Laguerre polynomials. The classical prediction error methods with least squares types of identification criteria are employed for this purpose. In the second part of the paper, another approach to the generalized moments identification, called deterministic identification method, is introduced. It is shown that the developed identification procedures are suitable for consequent robust PID controller design by the method of robustness regions.

Abstrakt v češtině

Článek se zabývá problémem identifikace zobecněných momentů pomocí rozkladu přenosové funkce systému do řady ortogonálních Laguerreových polynomů. Pro tyto účely je použita klasická metoda chyby predikce s kritériem ve smyslu nejmenších čtverců. V další části je popsán jiný přístup k identifikaci zobecněných momentů. Je ukázáno, že vyvinuté identifikační procedury jsou použitelné pro následný robustní návrh PID regulátoru pomocí metody robustních regionů.

Detail publikace

Název: Generalized moments identification by using orthogonal Laguerre polynomials
Autor: Kvak, L. ; Schlegel, M. ; Sobota, J.
Název - česky: Identifikace zobecněných momentů pomocí ortogonálních Laguerreových polynomů
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 13.6.2006
Rok vydání: 2006
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: Process control 2006
Strana: 1 - 12
ISBN: 80-7194-860-8
Nakladatel: University of Pardubice
Místo vydání: Pardubice
Datum: 13.6.2006 - 16.6.2006
/ /

Klíčová slova

identification for robust control, Laguerre expansions, generalized moments, characteristic numbers, deterministic identification method

Klíčová slova v češtině

identifikace pro robustní řízení, Laguerreův rozvoj, zobecněné momenty, charakteristická čísla, deterministické identifikační metody

BibTeX

@INPROCEEDINGS{KvakL_2006_Generalizedmoments,
 author = {Kvak, L. and Schlegel, M. and Sobota, J.},
 title = {Generalized moments identification by using orthogonal Laguerre polynomials},
 year = {2006},
 publisher = {University of Pardubice},
 journal = {Process control 2006},
 address = {Pardubice},
 pages = {1-12},
 ISBN = {80-7194-860-8},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/KvakL_2006_Generalizedmoments},
}