Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Lang Vladislav and Klepáček Jan and Mertl Jiří and Honner Milan : Laboratory for the experimental research of thermo-mechanical instabilities of disc and drum brakes . Proc. of 46th International Conference on Experimental Stress Analysis - EAN 2008, vol. ;, p. 147-150, VSB - Technicka univerzita Ostrava, Horní Bečva, ČR, 2008.

Abstrakt

The contribution introduces a newly developed laboratory for the experimental research of thermo-mechanical instabilities of disc and drum brakes of personal cars. The laboratory consisting of two testing stands belongs to the University of West Bohemia in Pilsen. The first one, automobile testing stand, enables measurement of processes on car, the second one, brake testing stand, contains only parts where tribological processes occur. Various moments of inertia, driving mode, control strategy based on measured quantitites (deceleration, pressure and torque) can be used. The overall experimental set-up of the laboratory, parameters of individual systems and capabilities of their experimental usage are discussed.

Abstrakt v češtině

V příspěvku je představena nově budovaná laboratoř pro výzkum tepelně mechanických nestabilit kotoučových a bubnových brzd osobních automobilů. Laboratoř je budována na Západočeské univerzitě v Plzni. Součástí laboratoře jsou dva nezávislé testovací systémy. Automobilový stav umožňuje sledovat procesy přímo na automobilu, brzdový stav obsahuje pouze ty části automobilu, kde probíhají tribologické procesy. Lze definovat setrvačné hmoty a jízdní režim, který je řízený dle zvolené měřené veličiny (zpomalení, tlak, kroutící moment). Popsáno je celkové uspořádání experimentálních systémů, jejich parametry a možnosti jejich využití.

Detail publikace

Název: Laboratory for the experimental research of thermo-mechanical instabilities of disc and drum brakes
Autor: Lang Vladislav ; Klepáček Jan ; Mertl Jiří ; Honner Milan
Název - česky: Laboratoř experimentálního výzkumu tepelně mechanických nestabilit kotoučových a bubnových brzd
Jazyk publikace: anglicky
Rok vydání: 2008
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: Proc. of 46th International Conference on Experimental Stress Analysis - EAN 2008
Číslo vydání: ;
Strana: 147 - 150
ISBN: 978-80-248-1774-3
Nakladatel: VSB - Technicka univerzita Ostrava
Místo vydání: Horní Bečva, ČR
Datum: 5.6.2008
2011-03-15 16:21:31 / 2011-03-15 16:21:31 / 1

Klíčová slova

measurement, thermo-mechanical instabilities, disc brakes

Klíčová slova v češtině

měření, termomechanická nestabilita, brzdový disk

BibTeX

@INPROCEEDINGS{LangVladislav_2008_Laboratoryforthe,
 author = {Lang Vladislav and Klep\'{a}\v{c}ek Jan and Mertl Ji\v{r}\'{i} and Honner Milan},
 title = {Laboratory for the experimental research of thermo-mechanical instabilities of disc and drum brakes},
 year = {2008},
 publisher = {VSB - Technicka univerzita Ostrava},
 journal = {Proc. of 46th International Conference on Experimental Stress Analysis - EAN 2008},
 address = {Horn\'{i} Be\v{c}va, \v{C}R},
 volume = {;},
 pages = {147-150},
 ISBN = {978-80-248-1774-3},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/LangVladislav_2008_Laboratoryforthe},
}