Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Legát, M. and Matoušek, J. and Tihelka, D. : A Robust Multi-Phase Pitch-Mark Detection Algorithm . Interspeech 2007, vol. 1, p. 1641-1644, 2007.

Abstrakt

This paper describes a robust multi-phase algorithm for marking of pulses in speech using both glottal and speech signals. In the first phase, the glottal signal is used for the estimation of the fundamental frequency contour of the given sentence. Next, pitch mark candidates are generated. In the third phase, the best sequence of pitch marks is found in the set of the candidates. Finally, this pitch mark sequence is post-processed.

Abstrakt v češtině

V tomto článku je popsán robustní vícekrokový algoritmus pro detekci hlasivkových pulzů v řečovém signále při využití znalosti hlasivkového signálu. Ten je nejdříve použit pro odhad průběhu základní hlasivkové frekvence a znělosti částí promluvy. Dále je generována množina kandidátů, ze které je pomocí dynamického programování vybrána výsledná posloupnost hlasivkových pulzů. Ta je na závěr zkontrolována na základě heuristických přístupů.

Detail publikace

Název: A Robust Multi-Phase Pitch-Mark Detection Algorithm
Autor: Legát, M. ; Matoušek, J. ; Tihelka, D.
Název - česky: Robustní vícekrokový algoritmus pro detekci hlasivkových pulzů
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 1.1.2007
Rok vydání: 2007
Typ publikace: Článek z časopisu
Název časopisu / knihy: Interspeech 2007
Číslo vydání: 1
Strana: 1641 - 1644
ISBN: 1990-9772
/ 2019-09-05 15:51:40 /

Klíčová slova

speech synthesis, pitch pulses, glottal closure instants, pitch marks, fundamental frequency

Klíčová slova v češtině

syntéza řeči, hlasivkové pulzy, hlasivkové pulzy v řeči, základní hlasivková frekvence

BibTeX

@ARTICLE{LegatM_2007_ARobustMulti-Phase,
 author = {Leg\'{a}t, M. and Matou\v{s}ek, J. and Tihelka, D.},
 title = {A Robust Multi-Phase Pitch-Mark Detection Algorithm},
 year = {2007},
 journal = {Interspeech 2007},
 volume = {1},
 pages = {1641-1644},
 ISBN = {1990-9772},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/LegatM_2007_ARobustMulti-Phase},
}