Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Legát, M : Impact of Phonetic Context Mismatches on Quality of Vowel Concatenations . Proceedings of 2012 IEEE 11th International Conference on Signal Processing, p. 523-526, Beijing, China, 2012.

Abstrakt

This paper deals with the traditional problem of the occurrence of audible discontinuities at concatenation points at diphone boundaries in the concatenative speech synthesis. The results of the analysis of the effects of consonantal context mismatches on the quality of concatenations in vowels are presented. The study was conducted with two voices (one male and one female), and the results show that there are classes of consonants that have a significant impact on the concatenation quality. This impact is however not consistent across the two voices, and also for different vowels only few similarities can be found.

Abstrakt v češtině

Tento článek se zabývá tradičním problémem, kterým jsou slyšitelné vady vyskytující se v bodech řetězení na hranici difónů v konkatenační syntéze řeči. Jsou prezentovány výsledky analýzy vlivu souhláskových kontextů na kvalitu bodů řetězení v samohláskách. Experiment byl proveden na dvou hlasech (jednom mužském a jednom ženském) a výsledky ukazují, že existují skupiny souhlásek, které mají významný vliv na kvalitu řetězení, pokud se liší zdrojový a cílový kontext. Tyto vlivy však nejsou stejné pro oba řečníky a i pro jednotlivé samohlásky lze pozorovat velmi málo společného.

Detail publikace

Název: Impact of Phonetic Context Mismatches on Quality of Vowel Concatenations
Autor: Legát, M
Název - česky: Vliv neshod fonetického kontextu na kvalitu samohláskových konkatenací
Jazyk publikace: anglicky
Rok vydání: 2012
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název knihy: Proceedings of 2012 IEEE 11th International Conference on Signal Processing
Strana: 523 - 526
ISBN: 978-1-4673-2195-2
Místo vydání: Beijing, China
Datum: 21.10.2012 - 25.10.2012
/ 2013-01-27 21:52:11 /

Klíčová slova

speech synthesis, unit selection, concatenation cost, coarticulation

Klíčová slova v češtině

syntéza řeč, výběr jednotek, cena konkatenace, koartikulace

BibTeX

@INPROCEEDINGS{LegatM_2012_ImpactofPhonetic,
 author = {Leg\'{a}t, M},
 title = {Impact of Phonetic Context Mismatches on Quality of Vowel Concatenations},
 year = {2012},
 address = {Beijing, China},
 pages = {523-526},
 booktitle = {Proceedings of 2012 IEEE 11th International Conference on Signal Processing},
 ISBN = {978-1-4673-2195-2},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/LegatM_2012_ImpactofPhonetic},
}