Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Legát, M and Skarnitzl, R. : The Role of Nasal Contexts on Quality of Vowel Concatenations . Text, Speech and Dialogue, Proceedings of the 15th International Conference TSD 2012, Lecture Notes in Artificial Intelligence, vol. 7499, p. 551-558, Springer, Berlin-Heidelberg, Germany, 2012.

Další informace


Springerlink

Abstrakt

This paper deals with the traditional problem of occurrence of audible discontinuities at concatenation points at diphone boundaries in the concatenative speech synthesis. We present results of an analysis of effects of nasal context mismatches on the quality of concatenations in five short Czech vowels. The study was conducted with two voices (one male and one female), and the results suggest that the female voice vowels /a/, /e/ and /o/ are inclined to concatenation discontinuities due to nasalized contexts.

Abstrakt v češtině

Článek se zabývá tradičním problémem výskytu slyšitelných nespojitostí v místech řetězení na difonových hranicích v konkatenační syntéze řeči. V článku jsou prezentovány výsledky analýzy vlivu nazálních kontextů na kvalitu konkatenací v pěti krátkých českých samohláskách. Studie byla provedena se dvěma hlasy (jedním mužským a jedním ženským). Výsledky studie naznačují, že samohlásky /a/, /e/ a /o/ ženského hlasu jsou kvůli nazalizovaným kontextům náchylné k nespojitostem při řetězení.

Detail publikace

Název: The Role of Nasal Contexts on Quality of Vowel Concatenations
Autor: Legát, M ; Skarnitzl, R.
Název - česky: Vliv nazálních kontextů na kvalitu konkatenace samohlásek
Jazyk publikace: anglicky
Rok vydání: 2012
Typ publikace: Článek z časopisu
Název knihy: Text, Speech and Dialogue, Proceedings of the 15th International Conference TSD 2012
Svazek: Lecture Notes in Artificial Intelligence
Číslo vydání: 7499
Strana: 551 - 558
DOI: 10.1007/978-3-642-32790-2_67
ISSN: 0302-9743
Nakladatel: Springer
Místo vydání: Berlin-Heidelberg, Germany
/ 2013-01-27 22:06:41 /

Klíčová slova

speech synthesis, unit selection, concatenation cost, nasality, phase mismatch, pitch marks

Klíčová slova v češtině

syntéza řeči, výběr jednotek, cena konkatenace, nazalita, fázová nespojitost, hlasivkové pulsy

BibTeX

@INCOLLECTION{LegatM_2012_TheRoleofNasal,
 author = {Leg\'{a}t, M and Skarnitzl, R.},
 title = {The Role of Nasal Contexts on Quality of Vowel Concatenations},
 year = {2012},
 publisher = {Springer},
 address = {Berlin-Heidelberg, Germany},
 volume = {7499},
 pages = {551-558},
 booktitle = {Text, Speech and Dialogue, Proceedings of the 15th International Conference TSD 2012},
 series = {Lecture Notes in Artificial Intelligence},
 ISSN = {0302-9743},
 doi = {10.1007/978-3-642-32790-2_67},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/LegatM_2012_TheRoleofNasal},
}