Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Lešek, M. : Návrh a využití matematického modelu penzijního fondu . p. 106, University of West Bohemia, Faculty of Applied Sciences, Pilsen, Czech Republic, Plzeň, 2004.

Abstrakt

Disertační práce se zaměřuje návrh a využití matematického modelu příspěvkově definovaného penzijního fondu v České republice.

Abstrakt v češtině

Disertační práce se zaměřuje návrh a využití matematického modelu příspěvkově definovaného penzijního fondu v České republice.

Detail publikace

Název: Návrh a využití matematického modelu penzijního fondu
Autor: Lešek, M.
Název - česky: Návrh a využití matematického modelu penzijního fondu
Jazyk publikace: česky
Datum vydání: 3.6.2005
Rok vydání: 2004
Typ publikace: Vysokoškolská kvalifikační práce (dizertační, habilitační)
Strana: 106
Místo vydání: Plzeň
Datum: 3.6.2005 - 3.6.2005
Univerzita, škola: University of West Bohemia, Faculty of Applied Sciences, Pilsen, Czech Republic
/ /

Klíčová slova

mathematical modelling, supplemantary pension system, extended Kalman filter, Bellman's optimality principle

Klíčová slova v češtině

matematické modelování, penzijní připojištění, rozšíření Kalmanův filtr, Bellmanův princip optimality

BibTeX

@PHDTHESIS{LesekM_2004_Navrhavyuziti,
 author = {Le\v{s}ek, M.},
 title = {N\'{a}vrh a vyu\v{z}it\'{i} matematick\'{e}ho modelu penzijn\'{i}ho fondu},
 year = {2004},
 address = {Plze\v{n}},
 pages = {106},
 school = {University of West Bohemia, Faculty of Applied Sciences, Pilsen, Czech Republic},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/LesekM_2004_Navrhavyuziti},
}