Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Liška, J. : Rozšířená metoda obálkové analýzy . Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v tepelných elektrárnách, p. 121-124, Škoda Výzkum, Srní, 2006.

Detail publikace

Název: Rozšířená metoda obálkové analýzy
Autor: Liška, J.
Jazyk publikace: česky
Datum vydání: 23.10.2006
Rok vydání: 2006
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v tepelných elektrárnách
Strana: 121 - 124
ISBN: 80-239-7878-0
Nakladatel: Škoda Výzkum
Místo vydání: Srní
Datum: 23.10.2006 - 25.10.2006
/ /

BibTeX

@INPROCEEDINGS{LiskaJ_2006_Rozsirenametoda,
 author = {Li\v{s}ka, J.},
 title = {Roz\v{s}\'{i}\v{r}en\'{a} metoda ob\'{a}lkov\'{e} anal\'{y}zy},
 year = {2006},
 publisher = {\v{S}koda V\'{y}zkum},
 journal = {Zvy\v{s}ov\'{a}n\'{i} \v{z}ivotnosti komponent energetick\'{y}ch za\v{r}\'{i}zen\'{i} v tepeln\'{y}ch elektr\'{a}rn\'{a}ch},
 address = {Srn\'{i}},
 pages = {121-124},
 ISBN = {80-239-7878-0},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/LiskaJ_2006_Rozsirenametoda},
}