Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Liška, J. and Strnad, J. and Janeček, E. : Bezkontaktní měření vibrací bandážovaných lopatek s využitím laserového snímače . ZČU v Plzni; Škoda Power, s.r.o. , 2011.

Abstrakt

V této výzkumné zprávě jsou zhodnoceny výsledky výzkumu použití optických snímačů pro bezkontaktní měření vibrací bandážovaných lopatek. Kromě samotného konstrukčního řešení optické sondy jsou v této zprávě také popsány metody pro vyhodnocení měřených signálů.

Detail publikace

Název: Bezkontaktní měření vibrací bandážovaných lopatek s využitím laserového snímače
Autor: Liška, J. ; Strnad, J. ; Janeček, E.
Jazyk publikace: česky
Datum vydání: 30.11.2011
Rok vydání: 2011
Typ publikace: Výzkumná zpráva, závěrečná zpráva
Nakladatel: ZČU v Plzni; Škoda Power, s.r.o.
/ 2013-07-24 14:34:56 /

Klíčová slova

bezkontaktní měření, bandážované lopatky, optická sonda.

BibTeX

@MISC{LiskaJ_2011_Bezkontaktni,
 author = {Li\v{s}ka, J. and Strnad, J. and Jane\v{c}ek, E.},
 title = {Bezkontaktn\'{i} m\v{e}\v{r}en\'{i} vibrac\'{i} band\'{a}\v{z}ovan\'{y}ch lopatek s vyu\v{z}it\'{i}m laserov\'{e}ho sn\'{i}ma\v{c}e},
 year = {2011},
 publisher = {Z\v{C}U v Plzni; \v{S}koda Power, s.r.o. },
 note = {35 stran},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/LiskaJ_2011_Bezkontaktni},
}