Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Liška, J. and Jakl, J. and Janeček, E. : Cooling pump vibration signals evaluation focused on rub detection . 2011.

Abstrakt

In this research report are described results of partial rub detection on a cooler pump. For rub detection a new method, based on characteristic values evaluation, was used. Characteristic values are calculated from cumulative full-spectra. Calculation of cumulative full-spectra is based on averaging of full-specra with suppressed background noise. Principle of averaging in frequency domain is also used on short-time amplitude spectra.

Abstrakt v češtině

V této výzkumné zprávě jsou popsány výsledky detekce částečného rubbingu na chladicí pumpě. Pro detekci rubbingu byla použita nová metoda, založená na ýpočtu charakteristických veličin. Charakteristické veličiny jsou počítány z kumulativního úplného spektra. Výpočet kumulativího úplného spektra je založen na průměrování úplného spektra s potlačenýn provozním šumem. Princip průměrování ve frekvenční oblasti je použit také u krátkodobých amplitudových spekter.

Detail publikace

Název: Cooling pump vibration signals evaluation focused on rub detection
Autor: Liška, J. ; Jakl, J. ; Janeček, E.
Název - česky: Vyhodnocení vibračních signálů z chladicí pumpy se zaměřením na detekci rubbingu
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 30.12.2011
Rok vydání: 2011
Typ publikace: Výzkumná zpráva, závěrečná zpráva
/ 2013-07-03 13:32:28 /

Klíčová slova

cooling pump, partial rub, cumulative full-spectra, characteristic value

Klíčová slova v češtině

chladicí pumpa, částečný rubbing, kumulativní úplné spektrum, charakteristická veličina

BibTeX

@MISC{LiskaJ_2011_Coolingpump,
 author = {Li\v{s}ka, J. and Jakl, J. and Jane\v{c}ek, E.},
 title = {Cooling pump vibration signals evaluation focused on rub detection},
 year = {2011},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/LiskaJ_2011_Coolingpump},
}