Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Liška, J. and Jakl, J. and Janeček, E. : Vznik a detekce kontaktu rotor-stator v parních turbínách . Sborník z 6. konference Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách, ZČU v Plzni, 2011.

Abstrakt

Kontakt rotoru se statorem (rubbing) je v případě rotačních strojů obvykle až druhořadým jevem, který je důsledkem různých vad a poruch dílčích částí. Během provozu strojů je nejčastěji monitorována celková úroveň vibrací a fázor otáčkové frekvence (1X). Tento příspěvek prezentuje metodu monitorující subharmonické frekvence, která tyto složky následně analyzuje. Pro automatickou on-line detekci rubbingu byla autory vyvinuta metoda kumulativního úplného spektra, která s využitím charakteristické výstupní veličiny umožňuje včasnou detekci kontaktu rotor-stator.

Detail publikace

Název: Vznik a detekce kontaktu rotor-stator v parních turbínách
Autor: Liška, J. ; Jakl, J. ; Janeček, E.
Jazyk publikace: česky
Datum vydání: 18.10.2011
Rok vydání: 2011
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: Sborník z 6. konference Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách
ISBN: 978-80-261-0031-7
Nakladatel: ZČU v Plzni
/ 2013-07-24 14:57:34 /

Klíčová slova

kontakt rotor-stator, kumulativní úplné spektrum, normování, charakteristická veličina

BibTeX

@MISC{LiskaJ_2011_Vznikadetekce,
 author = {Li\v{s}ka, J. and Jakl, J. and Jane\v{c}ek, E.},
 title = {Vznik a detekce kontaktu rotor-stator v parn\'{i}ch turb\'{i}n\'{a}ch},
 year = {2011},
 publisher = {Z\v{C}U v Plzni},
 journal = {Sborn\'{i}k z 6. konference Zvy\v{s}ov\'{a}n\'{i} \v{z}ivotnosti komponent energetick\'{y}ch za\v{r}\'{i}zen\'{i} v elektr\'{a}rn\'{a}ch},
 ISBN = {978-80-261-0031-7},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/LiskaJ_2011_Vznikadetekce},
}