Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Liška Jindřich and Kodet Pavel and Janeček Eduard : Source Location in Loose Parts Monitoring Using Time-Frequency Analysis . Proceedings of 9th International Carpathian Control Conference ICCC'2008, vol. ;, p. 366-369, University of Craiova, Sinaia, Rumunsko, 2008.

Abstrakt

A method for identifying of the loose parts impact location using time-frequency analysis is described in this paper. In the source location problem the arrival times of the sound waves in the sensor positions and especially their time differences are used. This paper discusses a range of techniques in time and time-frequency domain which are applied to pre-processing of the signal and to obtain the wave arrival times. Within the frame of this work the laboratory experiments were carried out. A set of accelerometers was used for sensing of the stress waves propagating in the plate and the range of loose part impacts was simulated by the hits onto the metallic plate using an instrumented hammer with a built-in force transducer. The measured experimental signals are finally analysed with Kalman filter source location algorithm and comparison of the source location outputs is performed.

Abstrakt v češtině

V tomot článku je popisována metoda pro identifikaci místa nárazu volných částí s využitím časo-frekvenční analýzy. V problematice lokalizace zdroje jsou využity časy příchodů vln k jednotlivým sensorům, především pak jejich časové diference. V tomto článku je použita řada technik v časové a časo-frekvenčních oblasti, které jsou použity k předzpracování signálu a k získání časů příchodů jednotlivých vln. Byl použit soubor akcelerometrů k snímání napěťových vln šířících se v ocelové desce a nárazy volných částí byly simulovány pomocí úderů impulsním kladivem do kovové desky. Měřené experimentální signály jsou nakonec analyzovány algoritmem pro lokalizaci volných částí využívajícím Kalmanova filtru a je provedeno porovnání výsledků lokalizace.

Detail publikace

Název: Source Location in Loose Parts Monitoring Using Time-Frequency Analysis
Autor: Liška Jindřich ; Kodet Pavel ; Janeček Eduard
Název - česky: Lokalizace zdroje v monitoringu volných částí s využitím časo-frekvenční analýzy
Jazyk publikace: anglicky
Rok vydání: 2008
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: Proceedings of 9th International Carpathian Control Conference ICCC'2008
Číslo vydání: ;
Strana: 366 - 369
ISBN: 978-973-746-897-0
Nakladatel: University of Craiova
Místo vydání: Sinaia, Rumunsko
Datum: 28.5.2008
2011-03-15 16:21:31 / 2011-03-15 16:21:31 / 1

Klíčová slova

stress waves, source location, signal processing, time-frequency analysis

Klíčová slova v češtině

napěťové vlny, lokalizace zdroje, zpracování signálů, časo-frekvenční analýza

BibTeX

@INPROCEEDINGS{LiskaJindrich_2008_SourceLocationin,
 author = {Li\v{s}ka Jind\v{r}ich and Kodet Pavel and Jane\v{c}ek Eduard},
 title = {Source Location in Loose Parts Monitoring Using Time-Frequency Analysis},
 year = {2008},
 publisher = {University of Craiova},
 journal = {Proceedings of 9th International Carpathian Control Conference ICCC'2008},
 address = {Sinaia, Rumunsko},
 volume = {;},
 pages = {366-369},
 ISBN = {978-973-746-897-0},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/LiskaJindrich_2008_SourceLocationin},
}