Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Liška Jindřich and Janeček Eduard and Sadílek Jiří : Impact Localization on the reactor pressure vessel in Dukovany NPP . Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách, vol. 5, p. 137-140, Západočeská univerzita, Srní, 2010.

Abstrakt

Příspěvek popisuje novou metodu lokalizace rázů v energetických zařízeních, která je založena na vyhodnocování měřených vibračních signálů. Vibrace způsobené šířením napěťových vln v materiálu jsou zpracovávány pomocí časo-frekvenční analýzy a takto reprezentovaný signál je následně porovnáván s analyticky vypočtenými disperzními křivkami napěťových vln pro dané materiálové parametry. Výsledky použití metody při lokalizaci rázů jsou prezentovány na signálech z JE Dukovany.

Detail publikace

Název: Impact Localization on the reactor pressure vessel in Dukovany NPP
Autor: Liška Jindřich ; Janeček Eduard ; Sadílek Jiří
Název - česky: Lokalizace rázů na tlakové nádobě reaktoru v JE Dukovany
Jazyk publikace: česky
Rok vydání: 2010
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách
Číslo vydání: 5
Strana: 137 - 140
ISBN: 978-80-7043-931-9
Nakladatel: Západočeská univerzita
Místo vydání: Srní
Datum: 21.10.2010
2011-03-15 16:21:56 / 2011-03-15 16:21:56 / 1

Klíčová slova

localization, loose parts, monitoring, nuclear power plant

Klíčová slova v češtině

lokalizace, volné části, monitoring, jaderná elektrárna

BibTeX

@INPROCEEDINGS{LiskaJindrich_2010_ImpactLocalization,
 author = {Li\v{s}ka Jind\v{r}ich and Jane\v{c}ek Eduard and Sad\'{i}lek Ji\v{r}\'{i}},
 title = {Impact Localization on the reactor pressure vessel in Dukovany NPP},
 year = {2010},
 publisher = {Z\'{a}pado\v{c}esk\'{a} univerzita},
 journal = {Zvy\v{s}ov\'{a}n\'{i} \v{z}ivotnosti komponent energetick\'{y}ch za\v{r}\'{i}zen\'{i} v elektr\'{a}rn\'{a}ch},
 address = {Srn\'{i}},
 volume = {5},
 pages = {137-140},
 ISBN = {978-80-7043-931-9},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/LiskaJindrich_2010_ImpactLocalization},
}