Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Liška Jindřich and Jakl Jan and Janeček Eduard : Rubbing on steam turbines and methods for its detection . Turbostroje 2010, sborník referátů, Hotel Primavera, Nepomucká 128, Plzeň, 2010.

Abstrakt

Kontakt mezi rotorem a statorem je obvykle až následkem nějaké jiné poruchy stroje. V článku jsou popsány různé typy rubbingu. Základní dělení rubbingu se odvíjí od doby jeho trvání - částečný a kontinuální (úplný) rubbing. V článku jsou uvedeny výsledky experimentů na rotorovém stendu a některé metody detekce rubbingu.

Abstrakt v češtině

Kontakt mezi rotorem a statorem je obvykle až následkem nějaké jiné poruchy stroje. V článku jsou popsány různé typy rubbingu. Základní dělení rubbingu se odvíjí od doby jeho trvání - částečný a kontinuální (úplný) rubbing. V článku jsou uvedeny výsledky experimentů na rotorovém stendu a některé metody detekce rubbingu.

Detail publikace

Název: Rubbing on steam turbines and methods for its detection
Autor: Liška Jindřich ; Jakl Jan ; Janeček Eduard
Název - česky: Rubbing na parních turbínách a metody jeho detekce
Jazyk publikace: česky
Rok vydání: 2010
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: Turbostroje 2010, sborník referátů
Místo vydání: Hotel Primavera, Nepomucká 128, Plzeň
Datum: 23.9.2010
2011-03-15 16:21:56 / 2011-03-15 16:21:56 / 1

Klíčová slova

Steam turbines, rotor, rubbing, time-frequency analysis, full spectra

Klíčová slova v češtině

Parní turbíny, rotor, rubbing, časo-frekvenční analýza, úplná spektra

BibTeX

@INPROCEEDINGS{LiskaJindrich_2010_Rubbingonsteam,
 author = {Li\v{s}ka Jind\v{r}ich and Jakl Jan and Jane\v{c}ek Eduard},
 title = {Rubbing on steam turbines and methods for its detection},
 year = {2010},
 journal = {Turbostroje 2010, sborn\'{i}k refer\'{a}t\r{u}},
 address = {Hotel Primavera, Nepomuck\'{a} 128, Plze\v{n}},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/LiskaJindrich_2010_Rubbingonsteam},
}