Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Lucie Skorkovská and Petr Neduchal and Zbyněk Zajíc and Pavel Ircing and Luděk Müller and Lukáš Bureš : First Insight into the Processing of the Historical Documents from the Period of Totalitarian Regimes . Data a znalosti 2017, p. 89-92, Plzeň: ZČU v Plzni, 2017.

PDF ke stažení

PDF

Detail publikace

Název: First Insight into the Processing of the Historical Documents from the Period of Totalitarian Regimes
Autor: Lucie Skorkovská ; Petr Neduchal ; Zbyněk Zajíc ; Pavel Ircing ; Luděk Müller ; Lukáš Bureš
Název - česky: První vhled do zpracování historických dokumentů z dob totalitních režimů
Jazyk publikace: anglicky
Rok vydání: 2017
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: Data a znalosti 2017
Strana: 89 - 92
ISBN: 978-80-261-0720-0
Nakladatel: Plzeň: ZČU v Plzni
/ 2019-11-15 15:00:48 /

BibTeX

@INPROCEEDINGS{LucieSkorkovska_2017_FirstInsightinto,
 author = {Lucie Skorkovsk\'{a} and Petr Neduchal and Zbyn\v{e}k Zaj\'{i}c and Pavel Ircing and Lud\v{e}k M\"{u}ller and Luk\'{a}\v{s} Bure\v{s}},
 title = {First Insight into the Processing of the Historical Documents from the Period of Totalitarian Regimes},
 year = {2017},
 publisher = {Plze\v{n}: Z\v{C}U v Plzni},
 journal = {Data a znalosti 2017},
 pages = {89-92},
 ISBN = {978-80-261-0720-0},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/LucieSkorkovska_2017_FirstInsightinto},
}