Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Lukáš Bureš : Vizuální detekce vláken v řezu kompozitního materiálu . SVK 2016 - magisterské a doktorské studijní programy, sborník rozšířených abstraktů, 2016.

Další informace


odkaz

Detail publikace

Název: Vizuální detekce vláken v řezu kompozitního materiálu
Autor: Lukáš Bureš
Název - česky: Vizuální detekce vláken v řezu kompozitního materiálu
Jazyk publikace: česky
Datum vydání: 19.5.2016
Rok vydání: 2016
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: SVK 2016 - magisterské a doktorské studijní programy, sborník rozšířených abstraktů
Datum: 19.5.2016 - 19.5.2016
/ 2016-12-06 08:38:41 /

BibTeX

@INPROCEEDINGS{LukasBures_2016_Vizualnidetekce,
 author = {Luk\'{a}\v{s} Bure\v{s}},
 title = {Vizu\'{a}ln\'{i} detekce vl\'{a}ken v \v{r}ezu kompozitn\'{i}ho materi\'{a}lu},
 year = {2016},
 journal = {SVK 2016 - magistersk\'{e} a doktorsk\'{e} studijn\'{i} programy, sborn\'{i}k roz\v{s}\'{i}\v{r}en\'{y}ch abstrakt\r{u}},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/LukasBures_2016_Vizualnidetekce},
}