Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Lukáš Bureš and Filip Berka and Luděk Müller : Comparsion of Feature Extraction Methods for Finding Similar Images . International Conference on Interactive Collaborative Robotics, ICR 2017, Lecture Notes in Computer Science, LNAI 10459, p. 29-36, Springer, 2017.

Další informace


Springer

Abstrakt

In this paper, we compare four methods of feature extraction for finding similar images. We created our own dataset which consists of 34500 colour images of various types of footwear and other accessories. We describe the methods that we experimented with and present results achieved with all of them. We presented the results to 23 people who then rated the performance of these methods. The best–rated method is selected for further research.

Abstrakt v češtině

V tomto článku porovnáváme čtyři metody extrakce příznaků pro nalezení podobných obrázků. Vytvořili jsme vlastní datovou sadu, která sestává z 34500 barevných obrazů různých druhů obuvi a dalšího příslušenství. Popisujeme metody, s nimiž jsme experimentovali a jsou prezentovány všechny dosažené výsledky vybraných metod. Výsledky jsme prezentovali 23 osobám, které poté hodnotily úspěšnost těchto metod. Nejlépe hodnocená metoda je vybrána pro další výzkum.

Detail publikace

Název: Comparsion of Feature Extraction Methods for Finding Similar Images
Autor: Lukáš Bureš ; Filip Berka ; Luděk Müller
Název - česky: Porovnání metod extrakce příznaků pro hledání podobných obrázků
Jazyk publikace: anglicky
Rok vydání: 2017
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: International Conference on Interactive Collaborative Robotics, ICR 2017
Edice: Lecture Notes in Computer Science, LNAI 10459
Strana: 29 - 36
DOI: 10.1007/978-3-319-66471-2_4
Nakladatel: Springer
Datum: 12.9.2017 - 16.9.2017
/ 2019-11-20 17:13:00 /

Klíčová slova

Image similarity, Feature extraction, Local binary patterns, Colour histogram, Histogram of oriented gradients, Convolution neural network

Klíčová slova v češtině

Podobnost obrázku, extrakce příznaků, binární vzory, barevný histogram, histogram orientovaných gradientů, konvoluční neuronová síť

BibTeX

@INPROCEEDINGS{LukasBures_2017_ComparsionofFeature,
 author = {Luk\'{a}\v{s} Bure\v{s} and Filip Berka and Lud\v{e}k M\"{u}ller},
 title = {Comparsion of Feature Extraction Methods for Finding Similar Images},
 year = {2017},
 publisher = {Springer},
 journal = {International Conference on Interactive Collaborative Robotics, ICR 2017},
 pages = {29-36},
 doi = {10.1007/978-3-319-66471-2_4},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/LukasBures_2017_ComparsionofFeature},
}