Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Lukáš Bureš and Ivan Gruber and Neduchal Petr and Miroslav Hlaváč and Marek Hrúz : Semantic text segmentation from synthetic images of full-text documents . SPIIRAS Proceedings, vol. 18:6, p. 1381-1406, 2019.

Abstrakt

An algorithm (divided into multiple modules) for generating images of fulltext documents is presented. These images can be used to train, test, and evaluate models for Optical Character Recognition (OCR). The algorithm is modular, individual parts can be changed and tweaked to generate desired images. A method for obtaining background images of paper from already digitized documents is described. For this, a novel approach based on Variational AutoEncoder (VAE) to train a generative model was used. These backgrounds enable the generation of similar background images as the training ones on the fly. The module for printing the text uses large text corpora, a font, and suitable positional and brightness character noise to obtain believable results (for natural-looking aged documents). A few types of layouts of the page are supported. The system generates a detailed, structured annotation of the synthesized image. Tesseract OCR to compare the real-world images to generated images is used. The recognition rate is very similar, indicating the proper appearance of the synthetic images. Moreover, the errors which were made by the OCR system in both cases are very similar. From the generated images, fully-convolutional encoder-decoder neural network architecture for semantic segmentation of individual characters was trained. With this architecture, the recognition accuracy of 99.28% on a test set of synthetic documents is reached.

Abstrakt v češtině

Je prezentován algoritmus (rozdělený do více modulů) pro generování obrázků fulltextových dokumentů. Tyto obrázky lze použít k trénování, testování a vyhodnocování modelů pro optické rozpoznávání znaků (OCR). Algoritmus je modulární, jednotlivé části lze měnit a vylepšovat tak, aby se vytvářely požadované obrázky. Je popsán způsob získávání obrázků pozadí papíru z již digitalizovaných dokumentů. K tomu byl použit nový přístup založený na variačním autoenkoderu (VAE) pro trénink generativního modelu. Tato pozadí umožňují generování podobných obrazků pozadí jako byly využity pro trénování a to za běhu algoritmu. Modul pro tisk textu používá velké textové korpusy, písmo a vhodný znakový šum a jas pro získání věrohodných výsledků (pro přirozeně vypadající staré dokumenty). Podporováno je několik typů rozvržení stránky. Systém generuje detailní strukturovanou anotaci syntetizovaného obrazu. Používá se Tesseract OCR k porovnání skutečných obrazů s generovanými obrázky. Míra rozpoznávání je velmi podobná, což ukazuje na správný vzhled syntetických obrazů. Kromě toho jsou chyby, které systém OCR udělal v obou případech, velmi podobné. Z generovaných obrazů byla natrénována plně konvoluční architektura neuronové sítě encoder-decoder pro sémantickou segmentaci jednotlivých znaků. S touto architekturou je dosaženo přesnosti rozpoznávání 99,28% na testovací sadě syntetických dokumentů.

Detail publikace

Název: Semantic text segmentation from synthetic images of full-text documents
Autor: Lukáš Bureš ; Ivan Gruber ; Neduchal Petr ; Miroslav Hlaváč ; Marek Hrúz
Název - česky: Sémantická segmentace textu ze syntetických obrazů fulltextových dokumentů
Jazyk publikace: anglicky
Rok vydání: 2019
Typ publikace: Článek z časopisu
Název časopisu / knihy: SPIIRAS Proceedings
Číslo vydání: 18:6
Strana: 1381 - 1406
ISSN: 2078-9181
/ 2021-01-16 10:04:18 /

Klíčová slova

Generation of Synthetic Images, Semantic Text Segmentation, Variational Autoencoder, VAE, Optical Character Recognition, OCR, Aged-Looking Text Generation

Klíčová slova v češtině

Generování syntetických obrázků, segmentace sémantického textu, variační autoenkoder, VAE, optické rozpoznávání znaků, OCR, generování staře vypadajícího textu

BibTeX

@ARTICLE{LukasBures_2019_Semantictext,
 author = {Luk\'{a}\v{s} Bure\v{s} and Ivan Gruber and Neduchal Petr and Miroslav Hlav\'{a}\v{c} and Marek Hr\'{u}z},
 title = {Semantic text segmentation from synthetic images of full-text documents},
 year = {2019},
 journal = {SPIIRAS Proceedings},
 volume = {18:6},
 pages = {1381-1406},
 ISSN = {2078-9181},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/LukasBures_2019_Semantictext},
}