Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Lukas Machlica and Zbynek Zajic and Ludek Muller : Discriminative adaptation based on fast combination of DMAP and DfMLLR . Interspeech 2010, p. 534-537, ISCA, 2010.

PDF ke stažení

PDF

Abstrakt

This paper investigates the combination of discriminative adaptation techniques. The discriminative Maximum A-Posteriori (DMAP) adaptation and discriminative feature Maximum Likelihood Linear Regression (DfMLLR) are examined. Since each of the methods is proposed for distinct amount of adaptation data it is useful to combine them in order to preserve the systems performance in situations with varying amount of adaptation data. Generally, DfMLLR and DMAP are executed subsequently (DMAP preceded by DfMLLR) demanding to approach the data twice. Since both methods address the data through the same statistics an one-pass-combination was proposed in order to decrease the time consumption. The one-pass-combination utilizes the advantage of DfMLLR method to transform directly the feature vectors. However, instead of feature vectors the statistics are transformed, what allows to use already computed statistics for the DMAP pass without the need to process the data once again. All the approaches are compared also to their non-discriminative alternatives.

Abstrakt v češtině

Tato práce se zabývá kombinací diskriminativních metod adaptace, tedy diskriminativní metody maximální aposteriorní pravděpodobnosti (DMAP) a diskriminativní verze lineárních transformací vektorů příznaků (DfMLLR). Protože obě metody vyžadují rozdílné množství adaptačních dat, nabízí se je navzájem zkombinovat pro získání větší robustnosti systému. Obecně lze obě metody provést následně za sebou v pořadí DMAP, DfMLLR. To však vede k nutnosti přístupovat k datům dvakrát . Využijeme-li vlastnosti obou metod, že adaptaci počítají na základě stejných statistik a že metodou DfMLLR je možné tyto statistiky přímo transformovat do nového akustického prostoru, lze provést obě adaptace pouze s jedním přístupem k datům. Tím se znatelně zkrátí čas adaptace. V článku jsou uvedeny výsledky adaptačních metod a jejich kombinací.

Detail publikace

Název: Discriminative adaptation based on fast combination of DMAP and DfMLLR
Autor: Lukas Machlica ; Zbynek Zajic ; Ludek Muller
Název - česky: Diskriminativní adaptace založena na rychlé kombinaci metod DMAP a DfMLLR
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 24.9.2010
Rok vydání: 2010
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: Interspeech 2010
Strana: 534 - 537
ISSN: 1990-9772
Nakladatel: ISCA
/ 2011-03-15 17:39:49 /

Klíčová slova

MAP, fMLLR, DMAP, DfMLLR, MMI, adaptation, speech recognition, combination

Klíčová slova v češtině

MAP, fMLLR, DMAP, DfMLLR, MMI, adaptace, rozpoznácání řeči, kombinace

BibTeX

@INPROCEEDINGS{LukasMachlica_2010_Discriminative,
 author = {Lukas Machlica and Zbynek Zajic and Ludek Muller},
 title = {Discriminative adaptation based on fast combination of DMAP and DfMLLR},
 year = {2010},
 publisher = {ISCA},
 journal = {Interspeech 2010},
 pages = {534-537},
 ISSN = {1990-9772},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/LukasMachlica_2010_Discriminative},
}